Reportáž z púte do Krakova

--- (Autor:  )
Autor:Anastázia Sopková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Je sobota 6. mája. O 4.30 hodine odchádzajú zo Spišskej Novej Vsi tri autobusy plné pútnikov. V jednom z nich sedíme aj my, Markušovčania. Cieľom púte je svätyňa Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú pápež Ján Pavol II. v roku 2002 zasvätil Božiemu milosrdenstvu. Privítal nás kostol s modernou architektúrou, úžasné dielo človeka a uprostred toho milosrdný Pán Boh, ktorý má otvorenú náruč pre každého. Slovenských pútnikov tam bolo približne 15 000.Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že som tu.Púť sa niesla v znamení – cez Matku k Otcovi. Svätú omšu celebroval prešovský eparcha Ján Babjak spolu s asi 200 kňazmi. Po svätej omši sa konala adorácia so slávnostným eucharistickým požehnaním. Táto púť ma nesmierne vnútorne obohatila. V dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe si málo uvedomujeme, aké je pre nás dôležité zastaviť sa, uvedomiť si svoje životné postoje, kam ideme, čo je zmyslom nášho života. Každý z nás má ťažkosti, problémy. Niekedy veľké, inokedy menšie a nevieme si s nimi poradiť. Sme slabí, strácame vieru, nevieme, ako ďalej. Málo sa modlíme, nemáme čas na svojich blízkych, na čítanie Svätého Písma, na rozjímanie. A pritom stačí tak málo – zastaviť sa.Ďakujem Ti, Matka milosrdná, že ma voláš.Všetci, ktorí sme boli spojení modlitbou a eucharistickou obetou v Krakove, sme sa prišli Pánu Bohu poďakovať za preukázané milosti, ktorými nás napĺňa. Prišli sme ho chváliť za jeho prehojné milosrdenstvo s nami, našimi rodinami, blízkymi, s celým svetom. Tiež sme Ho prišli odprosovať za naše poklesky, pády, urážky, za naše slabosti. Zároveň sme Ho prišli prosiť o pomoc a vytrvalosť v dobrom až do konca.Ďakujem Ti, Ježišu, že nás miluješ takých, akí sme. Poobede sme vošli do svätyne. Program pokračoval príhovorom riaditeľa rádia Lumen Juraja Spuchľáka, ktorý nám hovoril o práci v rádiu, predstavil svojich spolupracovníkov a tí priblížili svoju prácu v rádiu.Pane, žehnaj ich dielo, ďakujeme Ti za nich.Program potom pokračoval svedectvom veriacich, prednáškou sestry Benedikty na tému – Mária, Matka Božieho milosrdenstva. O 15. hodine celá púť vyvrcholila ružencom Božieho milosrdenstva v rozličných jazykoch a ukončilo ju slávnostné požehnanie krakovského pomocného biskupa J. Zajonca.So srdcom naplneným Božím pokojom a láskou sme sa vrátili domov.Ježišu môj, dôverujem v Teba.