Vianočný stromček

 (Autor:  )
Autor:Dušan Majerčák
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vianoce, tento najväčší sviatok lásky a radosti nerozlučne spájame v predstavách s obrazom rozžiareného, jagavého vianočného stromčeka. Bez toho stromčeka si už vari nevieme, alebo ani nedokážeme vôbec predstaviť Vianoce. Boli časy, ba dlhé stáročia, keď sa Vianoce slávili bez vianočného stromčeka. Zvyk stavať vianočné stromčeky sa začal šíriť až začiatkom XVI. storočia. Tento zvyk pripravovať ihličnatý stromček ozdobený sviečkami, jablkami a inými sladkosťami bol v predvečer sviatku Narodenia Pána. Pre nás kresťanov má vianočný stromček hlbokú duchovnú symboliku. Stromček je symbolom v Betleheme narodeného Ježiša Krista, pravého stromu života, lebo svojím utrpením a smrťou vrátil ľudstvu dar nadprirodzeného života. Sviečky, ktorými zdobíme stromček, nám pripomínajú Ježišov výrok: „Ja som svetlo sveta“. Jablká na vianočnom stromčeku majú symbolický vzťah k rajskému jablku zo stromu poznania dobra a zla a k dedičnému hriechu, ktorý bol prekonaný Kristovou smrťou. Tým sa ľudstvu otvorila brána večného života. Tohto Vykupiteľa nám poslal Boh Otec ako prejav svojej štedrej lásky k ľudstvu. Preto bývajú v predvečer Narodenia Krista ľudia k sebe navzájom štedrí a svoju lásku prejavujú darčekmi pod vianočným stromčekom. Žiaľ, v dnešnej dobe sa na tieto hlboké symboly vianočného stromčeka často zabúda. Preto prosme v deň Narodenia Pána za lepšie uvedomenie si zmyslu Vianoc pre tých, ktorí ho chápu len ako čas hodovania a pozerania televízie. Ale najmä pamätajme na tých, ktorí nemajú domov, sú opustení, nemajú vianočný stromček a nemôžu si zasadnúť k rodinnému vianočnému stolu. Nech im Pán dá milosť pokoja a lásky. Vianočný stromček nám bude svietiť o to jasnejšie a krajšie, o čo viac sa budeme medzi sebou rešpektovať a obdarovávať sa láskou.