Milí čitatelia!

Editorial

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2006-12-19 09:31:36
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Predtým, ako sme sa začali chystať na adventné obdobie, pripravo­vali sme sa na komunálne voľby. Lepšie povedané – pripravovali nás na voľby. Určitou kampaňou spojenou s predostrenými programami, so sľubmi, plagátmi, letákmi, vyhláseniami... Jednoducho povedané - prebiehali ovplyvňujúce útoky na všetky naše zmysly. A to vlastne aj je cieľom predvolebných kampaní.
Hovorí sa, že tieto sú dôležitejšie ako parlamentné, pretože sa bezprostredne týkajú života v prostredí, v ktorom žijeme. Zdá sa to byť pravdou.
Podľa mňa však existujú ešte jedny voľby, ktoré sú dôležitejšie. A nimi sú osobné voľby.
Osobná voľba v sebe zahŕňa každodenné rozhodovania, komu a čomu dám „svoj hlas“. Koho a čo uprednostním. Sme postavení pred voľbu medzi dobrom a zlom. No v súčasnosti je to zlo nazývané rafinovanejšie – neresť, úlet, slabosť, nezrelosť a podobne. Znie to ušiam príjemnejšie. A preto ani niet divu, že počuť povrchné konštatovanie ako napríklad – ani neviem, z čoho sa mám spovedať alebo ja som už raz taký(á), prípadne charakter sa nedá zmeniť, je to v povahe človeka a iné klamlivé tvrdenia.
Pred uzávierkou vianočného čísla nášho časopisu som si kládla otázku, či máme čo ponúknuť našim čitateľom, či im neponúkneme len akési tradičné vianočné „formulky“, ktoré sa opakujú každý rok a ktovie, či majú ešte nejaký účinok. No po prečítaní článkov našich redaktorov a prispievateľov som si uvedomila, že o tom treba písať stále. Treba písať o zmierení, o odpustení a o pochopení, o štedrosti, o pomoci, o spoluzdieľaní radostí i starostí, a tak „útočiť“ na naše zmysly, aby nezaspalo naše svedomie. Pokiaľ nebudeme „útočiť“ dobrom, zaútočí na nás zlo. A ktovie, či obstojíme.
Po parlamentných a komunálnych voľbách nechceme byť sklamaní a oklamaní. Bolo by dobré, keby sme aj v tých našich osobných voľbách nesklamali – Boha, ľudí a tiež seba samého.
Prajem nám všetkým požehnané sviatky a rok 2007 plný dobrých rozhodnutí.