Pôstne katechézy pre dospelých

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2009-05-14 15:18:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Počas tohtoročného pôstneho obdobia sa mohli veriaci našej farnosti povzbudiť vo svojej viere počas popoludňajších nedeľných katechéz.

Prvá pôstna katechéza bola venovaná téme hriechu. Cieľom prednášky pána farára bolo poukázať na to, že hriech existuje a že je to zlo, ktoré nám neprináša nič dobré iba opäť zlé. Ako metódu, prostredníctvom ktorej ukázal zlo hriechu, boli jeho následky. Ako argumenty dokazovania boli vybrané príklady zo Svätého Písma. Boli použité tri: Hriech Adama a Evy, Potopa: Noe a jeho koráb, Sodoma a Lót. Prednáška poukázala na to, že hriech je tu, nie je iba výmyslom, ale hroznou realitou, ktorá roznáša svoje následky všade.

Druhá pôstna katechéza, v nadväznosti na prvú, otvorila tému Božieho milosrdenstva. Na štyroch príkladoch zo Starého zákona pán farár poukázal na to, že Pán Boh odpúšťa i veľmi ťažké previnenia, ak niekto ľutuje. Dôležité je ľutovať nielen svoje hriechy, ale i hriechy svojich otcov, predkov či neľutujúcich súčasníkov. Boh aj trestá, no zároveň neopúšťa. Niekedy skúša našu vernosť, podobne ako skúšal Jóba. Zdôraznil však, že tak milosrdný, ako je Boh milosrdný, vie byť iba Boh, nikdy nie človek.