Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 16. január 2021 | 00 : 14 ]

Milí veriaci!

Eucharistický kongres

Autor článku: Elena Gurčíková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Svätá omša na vyvrcholenie 3. Celoslovenského Eucharistického kongresu,    © TK KBS , autor: 0

Mnohí z nás dobre vedia, že 18. 9. 2005 vyvrcholil po dekanátnych a diecéznych kongresoch 3. Celoslovenský Eucharistický kongres v Bratislave.
Tejto slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko farníkov z našej farnosti. Boli medzi nami mladší, ale aj tí skôr narodení. Už motto kongresu: „Poďte ku mne všetci“ naznačovalo, aby sme prišli čo najbližšie ku Kristovi skrytému v Eucharistii. Klaňať sa Mu, ďakovať Mu, spievať Mu a velebiť Ho. Prijímaním Eucharistie sa Mu máme celkom oddať, aby nás premieňal v lepších. Iste, každý z nás sa vrátil z kongresu domov povzbudený vo viere.
Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že zostávaš s nami vo Sviatosti Eucharistie a chceme Ťa aj naďalej prosiť o pomoc do ďalších dní života.