Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 8. máj 2021 | 06 : 37 ]

Narodenie nielen vianočné

Zdravotnícke okienko

Autor článku: MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2006-12-19 09:33:09
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Nezabudnuteľná súčasť života, začiatok života, na ktorý si dobre pamätá každá matka. Obdobie očakávania a nádejí, ktoré však naplní až život novorodeného dieťaťa.

Nie je nič krajšie, ako stretnúť v pôrodnici matku, ktoré si hrdo odnáša domov svoje dieťa. Aj tomuto okamihu však predchádza úsilie mnohých ľudí, ktorí mu pomáhajú na svet. Malý novorodenec to má jednoduchšie, ak sa svojej mamičke narodí v čase termínu pôrodu. Vtedy sú jeho orgány dostatočne pripravené na samostatný život. Takýchto prípadov je našťastie väčšina.
Ak dôjde u matky k predčasnému odtoku plodovej vody, hrozí mu infekcia rovnako ako aj v prípade infikovanej plodovej vody. Novorodenec sa len ťažko bráni pred takouto infekciou a dokonca sa môže aj udusiť. Jeho obranyschopnosť je nezrelá, preto môže dôjsť k celkovej život ohrozujúcej infekcii už počas niekoľkých hodín, preto musíme čo najskôr nákazu odhaliť a ordinovať antibiotiká.
Častým problémom je novorodenecká žltačka. Tá závažnejšia môže ohroziť mozog a zanechať trvalé následky. Lieči sa slnením pod špeciálnym „modrým svetlom“ liekmi viažucimi žlčové farbivo a uľahčujúcimi jeho odbúravanie. V niektorých prípadoch treba pristúpiť k celkovej výmene krvi novorodenca cez pupočníkovú cievu. Deti narodené cisárskym rezom sa pomalšie a ťažšie adaptujú, začínajú neskôr sať, preto ich pozorujeme v nemocnici dlhšie ako deti narodené prirodzeným spôsobom. Už v nemocnici očkujeme
deti proti tuberkulóze. Novorodenca neprepúšťame z pôrodnice skôr ako piaty deň po pôrode.
Horšie je to s deťmi, ktoré sa narodia predčasne, alebo ich pôrodná hmotnosť je pod 2500 gramov. Nedonosené deti trpia nezrelosťou svojich orgánov - predovšetkým pľúc. Ich pľúca sú málo poddajné, preto ich liečime iba špeciálnym prístrojom, ktorý im pomáha lepšie dýchať. Táto metóda sa nazýva umelá pľúcna ventilácia. Niektorým deťom je nutné podať do dýchacích ciest látku, ktorej majú nedostatok – tzv. surfaktant. Tento liek zlepší poddajnosť pľúc a výmenu kyslíka.
Nedonosené deti ošetrujeme v inkubátoroch, ktoré im vytvárajú ideálne prostredie pre dokončenie vývinu. Novorodenci, ktorých musíme po narodení oživovať, sú neskôr ohrození kŕčami alebo vývinom detskej mozgovej obrny. Najideálnejšou výživou pre novorodencov je materské mlieko. V prípade jeho nedostatku ho môžeme nahradiť pasterizovaným alebo sušeným materským mliekom. Materské mlieko poskytuje nielen kvalitné živiny, ale aj obranné látky a hormóny potrebné pre rast. Vyspelosť zdravotníctva sa v každej krajine hodnotí aj podľa novorodeneckej úmrtnosti.
Vo vianočnom čase si po týchto riadkoch môžeme predstaviť aj starostlivosť, akej sa dostalo po narodení Ježišovi v Betleheme...Po pôrode v maštali sa svätá rodina deväť mesiacov ukrývala v Jaskyni mlieka, aby potom putovala púšťou do Egypta. Podmienky pre nás v súčasnosti nepredstaviteľné, a predsa zrodili jedinečného Človeka s jedinečným poslaním...
Prajem vám príjemné vianočné sviatky s Ježišom v srdci.