Author - Monika Hodnická

Editoriál

Editoriál 3/2021

Skončil sa druhý školský rok s pandemickými obmedzeniami. Počas tohto obdobia si žiaci, ich rodičia...

Editoriál

Editoriál 2/2021

Takto pred rokom sme prvýkrát v našom časopise so značným zdesením skonštatovali, že život na našej...

Editoriál

Editoriál 1/2021

Pôstne obdobie 2021 je iné. Ovplyvnené vonkajšími udalosťami. Avšak ani pandemická situácia nezmení...