Latest Posts

Ružencové bratstvo

V mene Božom

Všetci – deti, dospelí i ľudia v pokročilom veku v ťažkostiach tohto života hľadajú pomoc, útechu, radu a posilu u rodičov, priateľov, lekárov. Čakáme, že svoj čas venujú nám. Čakáme, že nám pomôžu sňať náš kríž, naše bolesti...

Náučné články

Rok rodiny

Na nás všetkých doľahla pandémia a v tomto období sa tešíme z postupného uvoľňovania opatrení. Potrebujeme sa v tomto neľahkom čase povzbudiť a vždy hľadáme správny vzor. Preto nás prozreteľne pozval Svätý Otec František prežívať...

Názor psychológa

Impostor syndróm #1

Impostor syndróm spôsobuje, že sa človek skrýva pod maskou dokonalého človeka, ktorý sám sebe nedovolí urobiť chybu, pretože ju pokladá za absolútne zlyhanie. Vyvíja tak na seba dlhodobý tlak, z ktorého neexistuje úniková cesta.