Kontakt - Pokoj a dobro, časopis farnosti Markušovce

Adresa redakcie
Časopis Pokoj a dobro
Rímskokatolícky farský úrad Markušovce
Michalská 52
053 21   Markušovce

Telefón a fax
Tel.: +421 53 4498 111
Fax:

E-mail
monika.hodnicka@gmail.com

Web
http://www.pokojadobro.sk

Ďalšie informácie