Autor

FotografiaMenoPriezviskoKontakt
Fotografia chýba Peter Lazor

Zoznam článkov


Článok 1: Tajomstvo
Článok 2: Formy náhradnej starostlivosti o deti
Článok 3: Mať nádej a silu
Článok 4: Veľkonočné ráno – teraz
Článok 5: Otče, odpusť...
Článok 6: Vzdelanie má byť prostriedkom, nie cieľom
Článok 7: Zmŕtvychvstalý Ježiš – doživotná záruka nádeje
Článok 8: Dušičky
Článok 9: Vzor mužnosti