Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko...

Anketa

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2008-03-24 11:08:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Keď dieťa klame, povedzte mu, že klame. Nikdy však nehovorte, že je klamár. Ak ho označíte za klamára, zlomíte jeho vieru vo vlastný charakter.“
(V.Richter)

Aj takýto pohľad existuje na výchovu. Ako vnímajú dnešnú výchovu naši farníci, spýtali sme sa ich v nasledujúcej ankete.

Otázky

1) Zdá sa vám, že výchova detí a mládeže je dnes náročnejšia ako bola kedysi, alebo je to len „módna fráza“? Ak áno, tak v čom?

2) Čo podceňujú a čo preceňujú častokrát rodičia, učitelia, vychovávatelia... pri výchove detí a mládeže?

3) Prečo v súčasnosti počuť častokrát tvrdenie, že správanie dnešných detí a mládež je zlé, resp. horšie? Je to oprávnená kritika?

4) Myslíte si, že deti budú s pribúdajúcim rozvojom techniky a vplyvom masmédií menej schopné zvládať osobnú komunikáciu s rovesníkmi, rodičmi a staršou generáciou?

5) Prečo dnes mnohé deti aj z tzv. „dobrých kresťanských rodín“ nepovažujú za potrebné rozvíjať svoj duchovný rast prostredníctvom aktívnej účasti na svätých omšiach, čítaním kvalitnej literatúry, konaním skutkov milosrdenstva vo svojom okolí?

Odpovede

1) Náročnosť výchovy nehodnotím podľa doby, v ktorej človek žije. Výchova je vždy náročná.
2) Podceňujú dôležitosť komunikácie a vytvorenie kamarátskeho vzťahu s deťmi a mládežou.
Naproti tomu preceňujú autoritatívny prístup a materiálne zabezpečenie nad mieru potreby.
3) Správanie dnešných detí a mládeže nie je zlé, ani horšie. Každý človek je jedinečnou osobnosťou. „Čo si zasejeme to budeme žať“. Ak by mala byť oprávnená kritika, tak rodičov.
4) Nie. Práve naopak. Deti s rozvojom techniky majú viac informácií a väčšiu schopnosť komunikovať. Ak ľudia majú o sebe viac informácií, potom pri osobných stretnutiach je vždy o čom hovoriť. Staršia generácia má si svoje vedomosti a schopnosti dopĺňať, aby vedela komunikovať s deťmi o súčasných aktualitách.
5) Je to dané vplyvom svetskej spoločnosti a nedostatočným vplyvom duchovnej spoločnosti. Hodnotíme ľudí podľa toho, čo majú. Nie podľa toho, čo dávajú. Aj my v našej farnosti nedostatočne oceňujeme mladých pri duchovnej činnosti, napríklad miništrantov, organistky, spevokol, Dobrú novinu a ďalších. Vlastnosťou mladosti je byť niekto, čímsi upútať. Je veľa mladých, ktorí rozvíjajú svoj duchovný rast, ale média majú o nich malý záujem.
Cyril Hamráček, 56 rokov
telekomunikačný mechanik


1) Určite je náročnejšia. Dôvod spočíva predovšetkým v oslabení autorít a vzťahu k duchovným hodnotám.
2) Vzťahy detí a rodičov by mali byť založené na vzájomnej dôvere. Žiaľ, nástrahy ako alkoholizmus, fajčenie, drogy a násilie sa stávajú súčasťou nášho života. Preto by rodičia nemali podceňovať ako, kde a s kým ich deti trávia voľný čas. Nemali by podceňovať výchovné usmernenie, čo je dobré a čo zlé. Nemali by zľavovať z nárokov na zodpovedný prístup detí k školským povinnostiam vrátane správania sa k učiteľom a spolužiakom.
3) Nemožno to zovšeobecňovať. Nie všetky deti a mládež konajú iba zlo. Treba ich však neustále usmerňovať. Rodičia by mali byť ich vzorom.
4) Masovokomunikačné prostriedky pomáhajú k všeobecnému rozhľadu a vzdelaniu, ale bez kontroly aj k ich zneužívaniu. Často je televízia a internet jediným „výchovným“ prostriedkom.
5) Môže ísť aj o prejav ich vzdoru voči príkazom a zákazom. Pokiaľ však majú základy dobrej kresťanskej výchovy, určite neskôr opäť nájdu správnu cestu.
Mária Koňaková, 61 rokov
dôchodkyňa

1) Áno, je náročnejšia. V minulosti deti viac rešpektovali rodičov a starších. Doba sa zmenila a mnohí to chápu tak, akoby bolo všetko dovolené. Materiálne veci sa v súčasnosti dostávajú na prvé miesto v rebríčku hodnôt.
2) Rodičia deťom často slepo dôverujú. Myslia si, že ich deti nemôžu byť zlé. Realita je však mnohokrát iná. Častokrát zlyháva, alebo takmer nefunguje medzi rodičmi a deťmi alebo učiteľom a deťmi elementárna komunikácia a narastajú nedorozumenia.
3) Niekedy je, inokedy nie je oprávnená. Deťom treba byť vzorom, ale aj ony si majú toto naše úsilie všímať a rešpektovať, nie ignorovať.
4) Zdá sa, že to naozaj ide týmto smerom. Dieťa rodičovi radšej píše cez mobil. Rodič by sa mal s deťmi viacej rozprávať.
5) Rodičia často svojim deťom ustupujú. Dokonca sami rodičia sa často stavajú k viere ľahostajne. Deti si spravidla vyberajú ľahšiu cestu. Radšej sú vonku s kamarátmi, na svätú omšu nejdú. Tu majú veľký podiel viny práve rodičia.
Lucia Hamráková, 42 rokov
podnikateľka

1) Neviem, či náročnejšia. Rozdielna určite áno. Dnešné deti majú všetko. Sú múdre, šikovné, vedia sa zorientovať v návale informácií. Ale sú aj viac odkázané na seba samých. Často vidieť, že rodičia v snahe zabezpečiť svoje deti finančne, idú za kariérou, financiami a zabúdajú na to najcennejšie, čo doma zanechávajú medzi štyrmi stenami. Takéto deti sú ochudobnené o lásku rodičov, komunikáciu, spoločné prechádzky. Často ich vychovávajú starí rodičia a výsledok dvojitej výchovy nedá na seba dlho čakať.
2) Rodičia často preceňujú schopnosti svojich detí. Vzniknuté problémy neriešia. Tie neskôr prerastú do väčších. Chyby následne hľadajú v iných.
3) Kritika je oprávnená. Televízia, počítačové hry, zaneprázdnenosť rodičov – to všetko veľmi vplýva na dnešnú mládež. Tiež nemá jasne stanovené pravidlá správania sa.
4) Áno. Komunikujú často jedno alebo dvojslovnými vetami. Nevedia vyjadriť svoje pocity, majú zníženú hranicu citlivosti. Chýba im citová empatia a hlavne - nevedia sa tešiť z maličkostí.
5) Mnohí svoju vieru dávajú navonok len preto, aby boli v kostole videní, aby rodičom ulahodili. Nie preto, že to vychádza z ich vnútra a presvedčenia.
Andrea Baluchová, 33 rokov
učiteľka


1) Myslím, že je náročnejšia. Všetko materiálne máme, ale trpezlivosť a dostatok času venovaný deťom sa kúpiť nedá. Ten je podľa mňa pri výchove dôležitý.
2) Podceňujeme samostatnosť a preceňujeme ich zdravý úsudok.
3) Mládež je „iná“, chýba jej rešpekt, úcta, slušné správanie (stačí sa odviesť školským autobusom alebo stráviť určitý čas s učňami v zamestnaní). Deti, ktoré si nesú z domu dobrý základ, majú ťažké zachovať si svoje spôsoby.
4) Áno, bude to problém. Nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
5) Konzumný spôsob života pohlcuje všetky deti. Zriekanie sa televízie, internetu, diskoték a nahradenie to svätou omšou, dobrou knihou, návštevou napríklad babky, dedka - na to treba príklad! Ak to uvidia u nás rodičov, že to robíme radi, s úsmevom a úprimne, tak si to vezmú do života.
Marcela K., 33 rokov
kuchárka

1) Určite je výchova náročný proces, aj bol. Možno je náročnejšia v tom, že dnes je oveľa viac médií a nie je možné ustrážiť, aby sa cez ne deti nedostali k informáciám, o ktorých si ešte nevedia vytvoriť správny úsudok.
2) Je to individuálne. Deti chcú vedieť, čo smú a čo nie. Rodičia a učitelia sú povinní pri neprimeranom správaní sa dieťaťa zasiahnuť a dať najavo, že toto sa nepripúšťa. Nemali by sme zabúdať, že k ich zdravému vývoju potrebujú lásku, pozornosť, trpezlivosť a ocenenie.
3) Všeobecne v spoločnosti sa stráca úcta k človeku a vplýva to aj na deti.
4) Nemyslím, hanblivejším deťom to skôr pomôže k rozvoju komunikácie.
5) Dôležitý je osobný príklad rodičov. Deti potrebujú mať svoje vzory, možno niekedy i vodcov – duchovných vodcov, ktorí by viedli menšie spoločenstvá v tomto duchu. A toto chýba.
Jana Pavlíková, 26 rokov
učiteľka

1) Áno. Deti majú oveľa viac informácií, aj tých negatívnych z televízie a internetu. Je aj kríza autority. Rodič musí vynaložiť oveľa viac úsilia a výsledok sa nemusí ukázať hneď. No myslím si, že keď je dobrý základ výchovy v rodine, tak tie výsledky raz prídu.
2) Rodičia podceňujú úlohu televízie, internetu, aj zlého príkladu. Veľakrát kvôli práci nemajú na deti čas. To sa vypomstí. Preceňuje sa úloha školy.
3) Myslím si, že nie. Dnešná staršia generácia im bola dosť podobná, len nemala tie možnosti.
4) Áno. Počítač a internet už dnes v mnohom nahrádzajú osobnú komunikáciu, čo je škoda pre rozvoj osobnosti.
5) Podľa mňa preto, lebo nevidia dobrý príklad. Médiá ich presviedčajú, že konať dobro sa nevypláca, lebo nie je z toho žiaden zisk. Rôzne „celebrity“ ich na obrazovke presviedčajú, že iba ich životný štýl prinesie výsledok v podobe uznania a peňazí. Mnohých mladých ľudí takto oklamú.
Beata Ovčiariková, 62 rokov
dôchodkyňa

1) Dnešná výchova je náročnejšia kvôli obrovskému množstvu informácií. Vychovávatelia si začínajú uvedomovať, že deti a mládež majú v mnohých oblastiach lepší prehľad a skúsenosti.
2) Najväčšou „brzdou“ výchovy v rodine a v škole je nedostatočná komunikácia. Deti a mládež tiež nemajú v sebe plne zakódovaný rešpekt a úctu k vychovávateľom. Čo sa týka preceňovania, zdá sa mi, že demokracia vo výchove prestáva plniť svoj pôvodný účel – humanizáciou zlepšiť kvalitu výchovy a vzdelávania.
3) Myslím si, že správanie nás všetkých je stále horšie. Deti sú len zrkadlom svojej doby. Ak chceme zmenu, musíme začať od seba.
4) Som o tom presvedčená. Nedokážeme si niektoré veci povedať priamo do očí. Radšej využívame iné formy prostredníctvom techniky. Niet nad osobnú bezprostrednú komunikáciu. 5) Dnes nie je moderné praktizovať vieru. Mnohí mladí veria v moderného, liberálneho Boha, ktorý určite nebazíruje na tom, či chodievajú do kostola alebo nie. Skôr na tom, ako sa správajú k ľuďom. Niektorí neuznávajú cirkev ako inštitúciu. Pravá viera je však dar. Najväčší problém vidím v potrebe ľudí všetko si racionálne zdôvodňovať.
Lucia Hudáková, 22 rokov
študentka
(Redakcia ďakuje za odpovede na otázky. Príspevky sú redakčne upravené.)