Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2008-03-24 01:25:25
Je desať rokov veľa alebo málo? Ťažko od­povedať na polovičnú otázku. Je desať rokov veľa alebo málo vo vydávaní farského časopisu? Neviem, ako sa to javí vám, milí čitatelia, no mne to pripadá priam neuveriteľné. Držíte v ru­kách päťdesiate vydané číslo nášho časo ... Čítaj ďalej

Správanie sa u lekára

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2008-03-24 01:29:00
V tomto veľkonočnom čase  by som sa chcela venovať téme tak trochu nezdravotníckej – správaniu sa a vzájomnej ohľaduplnosti pacientov v čakárni u lekára. Viem, že nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Rada by som vás však podnietila, aby ste sa nad týmto spolo ... Čítaj ďalej