Zmŕtvychvstalý Ježiš – doživotná záruka nádeje

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Peter Lazor
Pridané: 2008-03-24 01:47:22
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Keď sme sa prednedávnom bavili v práci o sviatkoch v roku, jednoznačne najväčší úspech mali Vianoce. Padli tam okrem iného aj názory- Veľká noc je o ničom, len sa je a sedí pred telkou , v kostole musíme veľmi dlho stáť a úplne najhorší zvyk je oblievačka. Aj takýto pohľad majú ľudia na Veľkú noc.

Niekedy mám pocit, že srdcia ľudí akoby stratili schopnosť citlivo vnímať  jednoduché a pekné veci. Prevláda v nich skôr negatívny pohľad.
Mladé dievča mi v rozhovore položilo obyčajnú otázku, vlastne jej postreh. V poslednom období si všimla, že stretáva akosi veľa mamičiek s kočíkmi. Pomyslel som si, asi túži po dieťatku, veľmi dobre sa v nej vyvíja cit  materstva. Zareagoval som poznámkou: „ To je dobré, nie?“ Zdvihla oči, zahľadela sa na mňa a rázne ma vyviedla z omylu: „Veď o chvíľu už nebudeme môcť ani voľne dýchať, budeme ako Číňania.“. Prešiel mi mráz po chrbte. Odkiaľ to to dievča má?! Určite nie z vlastnej hlavy.  Ale i napriek tomuto prevládajúcemu pesimizmu každé veľkonočné sviatky stretám u nás v kostole stále viac ľudí. Presviedčam sa o viere, ktorá Markušovčanov  ťahá ísť na svätú omšu a o vašich citlivých srdciach.
Už ako miništrant som mal veľmi rád veľkonočné trojdnie a úplne najradšej rannú omšu v nedeľu Zmŕtvychvstania  Pána. Stále počas týchto sviatkov prežívam niečo, čo sa ťažko dáva na papier.
Sú to priame dotyky, ktoré som si ako chlapec neuvedomoval. Teraz sú stále silnejšie. Krása Veľkej noci je v jej podstate. Vykúpenie a zmŕtvychvstanie. V zmŕtvychvstaní život nadobúda plnosť. Táto udalosť ma hreje a napĺňa akýmsi zvláštnym pokojom.  Celé stvorenie vtedy slávi svojím jednoduchým bytím „zmŕtvychvstanie“.
Žiadne obdobie roka to nevystihuje lepšie ako jar. Pôst je vložený medzi zimu a jar, aj to je v poriadku, všetko akoby čakalo na nový život. Na jar sa všetko napĺňa. Obraz vône jari nám pripomína vôňu neba. Zmŕtvychvstalý Ježiš je doživotnou zárukou nádeje, že smrťou sa nič v nás nekončí, ale práve začína.
Najkrajšia je Veľká noc prežitá s čistým srdcom. Tu vám chcem povedať, že krása sviatostí je v tom, že preklenujú priepasť, ktorá je medzi Stvoriteľom a stvorením. Sviatosti sú miestom, kde sa „bozkávajú“ nebo a zem, kde sa Boh a človek stávajú jedným telom. Sviatosti nám umožňujú dotknúť sa Ho. Manželia určite vedia o čom hovorím, keď používam toto prirovnanie. Nič nie je náhoda.
Veľmi sa ma dotkla jedna obyčajná spoveď, ktorá bola úžasne narežírovaná. Čakal som v rade pred spovednicou s maličkou dušičkou ako vždy, určite to poznáte. Vpredu  pred oltárom sa modlili markušovské ženy ruženec. Prišiel rad na mňa. Vošiel som dnu a vtom som začul, ako sa začala predmodlievať moja mamka Pocítil som veľkosť a silu jej modlitby. Toto nebola náhoda! Dotkol sa ma. Tiekli mi slzy. Ďakoval som Bohu za moju mamku, že doplnila, čo mne chýbalo. Povzbudzujem vás k spovedi. Po spovedi sa cítite, ako keby ste sa prebrali po v horúčkach strávenom týždni. Je to ako krásne slnečné ráno. Je to ako nový deň. A to prijatie Ježiša v Eucharistii! Odporúčam.  Mimochodom,  Eucharistia je sviatosť sviatostí. A toto už nie je len dotyk, to je splynutie. Netreba k tomu veľa. Je tu a veľmi blízko.