Milí mladí čitatelia!

Autor:Lýdia a Michal
Pridané: 2014-10-13 10:51:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Venovali sme sa už stretkárom a spevokolu. Tentokrát to bude o istotne najstaršom spoločenstve mladých v našej farnosti - o miništrantoch.

Pôvod a služba
Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári. Miništrant by sa mal vyznačovať týmito vlastnosťami: usilovnosť, čistota, zbožnosť a vzornosť.

Miništranti v Markušovciach
U nás, pokiaľ viem, bol stále dostatok miništrantov. Pred pár rokmi, keď nás bolo vyše tridsať, sme skôr museli riešiť príjemné problémy, kam si sadnúť. V súčasnosti síce náš počet mierne klesol, ale vždy potešia najmä malí chlapci, ktorí sa prihlásia po prvom svätom prijímaní. Samozrejme, že je to pre nich len začiatok, skúška, ktorá sa im možno nebude až tak páčiť a možno zasadnú aj naspäť do lavíc medzi ostatných veriacich, ale kto zo starších miništrantov neprešiel svojím začiatkom? Preto nie je správne, ak niektorí veriaci na to hľadia s opovrhnutím. Potrebná je skôr podpora, milé slovo či dobrý príklad. Ak sa vo farnostiach neudržia vhodné podmienky pre malých miništrantov, tak sa ľahko môže stať, že o pár rokov nebude mať kto miništrovať. Samozrejme, je potrebné aj vedenie od rodičov a tiež starých rodičov a to, či sa chlapci cítia v kolektíve dobre.

Miništrantské aktivity
Pre každé spoločenstvo je dôležité aj organizovanie spoločných akcií, na ktorých sa máme možnosť lepšie spoznať a zabaviť. Je možno na škodu, že cez školský rok nie sú skoro žiadne a chýbajú najmä nejaké pravidelné stretká (snáď v blízkej budúcnosti). No v lete si často chodíme zahrať futbal, organizuje sa aj futbalový turnaj pre miništrantov z okolitých obcí a miništrantská chata. Obľúbený je aj vianočný miništrantský turnaj v šachu, dáme a piškvorkách, ktoré majú tradíciu už pekných pár rôčkov. Samozrejme, nedalo by sa všetko organizovať len tak, ale sú na to potrebné isté financie, používajú sa najmä tie z „vianočnej krabičky pre miništrantov v kostole “, ako aj príspevok z obecného úradu. Za obidva zdroje by som sa chcel v mene všetkých miništrantov poďakovať.

Anketa
1. Prečo miništruješ a čo sa ti na miništrovaní najviac páči?
2. Ako vnímaš z toho vyplývajúce povinnosti?
3. Čo si myslíš o spoločných akciách?


1.Miništrujem preto, lebo som s babkou chodil do kostola keď som bol malý, páčilo sa mi to a hneď na druhy deň po 1. svätom prijímaní som začal. Páči sa mi, že môžem slúžiť Bohu.
2.Tých povinností nie je až tak veľa, ale snažím sa ich dodržiavať: chodiť do kostola vtedy, keď mám službu, alebo keď ma iný miništrant poprosí.
3. Pri spoločných akciách viac spoznám našich miništrantov a aj skvelých ľudí mimo svojej farnosti.
Gabriel, 14 r.
1. Miništrujem, lebo takto môžem byť pri svätej omši najbližšie k Ježišovi Kristovi. Miništrovať znamená slúžiť Bohu. Miništranti slúžia aj kňazovi a samotným veriacim. Páči sa mi, že takto môžem prehlbovať svoj vzťah k Bohu. Tiež sa mi páči, že sa takto stretnem s kamarátmi, s ktorými sa môžem porozprávať, môžu mi poradiť. A že sú to slušní kamaráti.
2. Každý miništrant má svoje povinnosti. Mal by byť vzorom pre mladých. Povinnosť vidím aj v zodpovednom pristupovaní pri slúžení svätej omše, tomu predchádza príprava liturgických kníh, alebo aj prinášanie obetných darov. Slúžime Bohu a veriacim.
3. Miništrantské akcie boli za moje - už pomerne dlhé miništrantské pôsobenie vždy úžasné. Väčšinou ich robili naši bohoslovci, diakoni či kapláni. Vnímam ich ako prehlbovanie vzťahov nielen medzi sebou, ale aj s Bohom. Vždy bolo kopec zábavy a mám z nich nezabudnuteľné zážitky. Ďakujem všetkým, ktorí tieto akcie pre nás pripravili.
mp, 18 r.sac louis vuitton pas cher nike air max pas cher air max pas cher air max tn pas cher air max pas cher Sac Louis Vuitton Pas Cher

Súťaž
Napíšte nám, či ste so svojimi možnosťami aktivít vo vašej farnosti spokojní a v čom by ste si vedeli predstaviť zlepšenie súčasnej situácie. Na vaše odpovede sa tešíme, istotne niektoré aj zverejníme a odmeníme nejakou vecnou cenou.
(Odpovedať môžete na adresu redakcie alebo mailom na michal.131@azet.sk.)