Cukrovka u detí

zdravotnícke okienko

Autor:MUDr. Jana Virčíková
Pridané: 2009-05-14 15:26:28
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dnes by som vám chcela predstaviť  ochorenie, ktoré može významne zmeniť a ovplyvniť kvalitu života dieťata i rodiča – cukrovku.
Cukrovka alebo diabetes mellitus alebo tzv. „sladká choroba“ sa žiaľ vyskytuje v ostatnom období stále viac a viac v detskom veku. Nezriedka ochorejú aj deti v batolivom či dojčenskom období. Cukrovka detí sa líši od takzvanej „stareckej“ cukrovky, ktorú poznáme zvačša u našich rodičov i prarodičov. Na rozdiel od tohto druhu cukrovky detská cukrovka vzniká z nedostatku inzulínu, tvoriaceho sa v podžalúdkovej žľaze. Jediná liečebná možnosť je liečba inzulínom. „Starecká“ cukrovka vzniká skôr z necitlivosti cieľových buniek na inzulín, teda z inzulinorezistencie  a lieči sa tabletami -  antidiabetikami. Táto cukrovka vzniká najčastejšie u obéznych ľudí, u ľudí so stresovým životným štýlom a nezriedka sa kombinuje s infarktom myokardu, hypertenziou či cievnou mozgovou príhodou. Cieľom liečby cukrovky je vyrovnaná hladina cukru a prevencia neskorých komplikácií – ktorými sú hlavne cievne komplikácie na nohách, v obličkách, sietnici, srdci  a pod.  Pacienti s diabetom nezriedka končia na hemodialýze, oslepnú, alebo je nutná amputácia končatiny.
 V tomto príspevku by som sa chcela venovať predovšetkým detskej cukrovke. Cukrovka u detí je tzv. cukrovka závislá na inzulíne. Patrí medzi autoimunitné ochorenia, keď sa u disponovaných jedincov, najčastejšie v súvislosti s vírusovým ochorením, náhle vzbúri imunita proti vlastnému organizmu. Vznikajú autoprotilátky, ktoré ničia bunky produkujúce inzulín v podžalúdkovej žľaze. V súvislosti s nedostatkom hormónu inzulínu stúpa hladina cukru v krvi do vysokých hodnôt. Cukor sa takto dostáva do  moču. Choré dieťa je neustále smädné,  často  a veľa  močí a nezriedka chudne. Ak tieto úvodné príznaky prehliadneme, zachytíme cukrovku až v štádiu tzv. diabetickej kómy, ktorá sa prejaví bezvedomím a prehĺbeným dýchaním. Takéto dýchanie sa podobá astmatickému záchvatu, avšak koža je rozpálená, červená, spotená a dych je acidotický. Celý proces može trvať aj 3-4 týždne. Stáva sa, že cukrovku zachytíme v ranom štádiu pri preventívnom vyšetrení alebo inom sprievodnom ochorením. V takomto prípade je liečba diabetu úspešnejšia. Problémom cukrovky je okrem vysokej aj nízka hladina cukru - tzv. hypoglykémia. Tá totiž bezprostredne ohrozuje diabetika na živote. Varovné signály hypoglykémie sú zmeny v správaní, hlad, triaška, kŕče, ale i bezvedomie. Správna liečba detskej cukrovky má svoje úskalia, ktoré súvisia s vekom dieťaťa. Nejeden diabetológ sa prizná, ako ťažko je liečiť cukrovku u malého dieťaťa, ale aj u dospievajúceho, ktorý svoju chorobu neakceptuje a vzbúri sa proti nej. O týchto úskaliach by sme si niečo povedali  nabudúce.