ZNAKY PÁPEŽSKEJ MOCI NAJVYŠŠIEHO PASTIERA CIRKVI

Autor:Jozef Skupin
Pridané: 2014-10-13 10:50:07
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Znakmi alebo symbolmi úradu Najvyššieho pastiera Cirkvi sú: rybársky prsteň (lat. annulus pescatoris), pálium (lat. pallium) a pápežský kríž (lat. ferula). V ostatných desaťročiach sa podoby týchto znakov trochu menia. A práve na tieto zmeny chce tento článok poukázať.

Rybársky prsteň
Prsteň je symbolom zasnúbenia pápeža s Cirkvou. Medzi ním a jeho úradom je zväzok. Rybárskym sa tento prsteň nazýva preto, lebo pápež je nástupcom apoštola Petra, ktorý bol prvým pápežom a pôvodným povolaním bol rybár, ktorého povolal Kristus „loviť ľudí“ pre nebeské kráľovstvo. Tento prsteň používajú pápeži aj ako „pečať“, ktorými označujú vlastné významné úradné listiny. Preto pri smrti pápeža sa jeho rybársky prsteň rozlomí, aby sa viac nemohol použiť. Každý pápež používa svoj vlastný rybársky prsteň. V súčasnosti ide o vzácny zlatý prsteň.

Pálium
Pálium je pripravené z ovčej vlny. Pápež na sviatok sv. Agnesy, panny a mučenice (21.1), požehnáva dva baránky, z ktorých sestry benediktínky z kláštora sv. Cecílie v Trastevere v Ríme utkajú pália. Tieto sú potom v špeciálnom kufríku dňa 28.6. prenesené na náhrobný kameň sv.Petra, kde ostanú celú noc. Nasledujúceho dňa (29.6.) pri slávnostnej svätej omši na sviatok apoštolov sv.Petra a Pavla ich pápež odovzdáva novomenovaným metropolitom. V prípade pápeža, deň pred jeho uvedením do úradu, je jeho pálium položené cez noc na hrob sv.Petra a na druhý deň počas inaugurácie je mu toto pálium odovzdané.
Benedikt XVI. pri svojom uvedení do úradu pápeža v kázni vysvetlil aj symboliku pália. Predstavuje obraz jarma (ťarchu, bremeno) Ježiša Krista, ktoré pápež prijíma. Ale je aj symbolom radosti z plnenia Božej vôle. Ovčia vlna, z ktorej je pálium zhotovené, pripomína stratenú biblickú ovečku, ktorú pápež sťaby Kristus nachádza a na pleciach ju prináša späť k stádu. Symbolizuje teda pápežské pastierske poslanie, v ktorom pápež nasleduje Krista Dobrého pastiera. Okrem pápežského pália Cirkev pozná a používa aj pálium arcibiskupa metropolitu (na Slovensku sú dvaja: v Bratislave a v Košiciach).
Počas pôsobenia Jána Pavla II. nebolo pápežské pálium odlíšené od arcibiskupského. Obidva boli rovnaké. Túto formu pália používali pred ním pápeži Ján Pavol I., Pavol VI., bl. Ján XXIII. a ďalší.

Pápež Benedikt XVI. prijal pálium v starodávnej forme. V homílii počas inauguračnej svätej omše povedal, že toto, ním prevzaté pálium, je starobylé a používali ho rímski biskupi od IV. storočia.
Ján Pavol II. počas svojho príhovoru na generálnej audiencii dňa 30.6.1999 poukázal, že arcibiskupské pálium je symbolom moci, akú metropolita prijíma v spoločenstve s Rímskou cirkvou, symbolom špeciálneho spojenia metropolitov s nástupcom sv.Petra. Je symbolom nevinnosti (symbolika bielej vlny) a znakom vernosti, ktorá bráni záujmy Cirkvi aj za cenu preliatia vlastnej krvi, čo symbolizuje šesť krížov na arcibiskupskom páliu.
Vráťme sa k pápežskému páliu. Prvé pálium, ktoré používal pápež Benedikt XVI., malo dĺžku 216 cm, šírku 11 cm a päť červených krížov. Pripevňovalo sa na vrchné rúcho (ornát) tromi sponami. V porovnaní s formou pália, ktoré užívajú metropoliti a ktoré užívali aj predchádzajúci pápeži, jeho konce neviseli na prsiach a na pleciach ale na ľavej strane až dolu k nohám.

Dňa 29.6.2008 Benedikt XVI. začal však užívať iné pálium. Forma tohto druhého pália pripomína pálium užívané v dobe pápežov do čias pontifikátu Jána Pavla II. (1978). Mons. Guido Marini ako pápežský ceremoniár ako dôvod zmeny formy pápežského pália poukazuje na to, že toto „nové“ pálium používali pápeži asi posledných 12 storočí (je teda „mladšie, než predchádzajúce) a priznáva, že „dlhé“ pálium spôsobovalo aj praktické ťažkosti. Napokon vraj „dlhé“ pálium pápeži od 12. storočia nenosili, ale používali to menšie a praktickejšie.
Pri porovnaní pália, ktoré užíva pápež v súčasnosti a pália, ktoré užívajú metropoliti, vidíme niektoré odlišnosti. Prvá odlišnosť je vo veľkosti. U pápeža je asi deväť cm široké, u metropolitov asi päť cm široké. U pápeža je väčšie ako u metropolitov. Pápežské pálium má šesť červených (purpurových) krížov, pálium metropolitov má tiež šesť, ale čiernych krížov, ktoré sú v porovnaní s pápežským páliom menšie. Druhá odlišnosť je vo forme. Pápežské pálium je „ploché“, pálium metropolitov je „hranaté“.

Na Východe (napríklad u gréckokatolíkov) je páliu podobný omofór (gr. Omoforion). Omofór je hlavným znakom biskupa (v byzantskom ríte každý biskup nosí omofór). Sú dve formy omofóru: veľký a malý. Veľký omofór má dĺžku až  350 cm a šírku až 25 cm a má päť krížov. Malý omofór je podobný latinskej kňazskej štóle, je však kratší. Omofór na rozdiel od pália, ktoré je biele, sa používa vo farbe liturgických rúch.

Pápežský pastiersky kríž
Pápežský pastiersky kríž (biskupi používajú pastierskú palicu) je znakom pastierskeho poslania pápeža, aby viedol veriacich k spáse. Jána Pavla II. sme vídali s pápežským krížom v ruke. Bol to strieborný kríž s korpusom Ukrižovaného Krista, ktorý pre pápeža Pavla VI. navrhol taliansky architekt a dizajnér Lello Scorzelli.

Kríž, ktorý užívali pápeži od stredoveku, bol trojitý.
Aj pápeža Jána Pavla II. sme mohli vidieť s týmto tradičným trojitým pápežským krížom, i keď zriedka.

Benedikt XVI. začal nosiť pápežský kríž, ktorý pred ním nosili Pavol VI., Ján Pavol I., a Ján Pavol II. od Kvetnej nedele (16.3.) v roku 2008 začal užívať kríž, ktorý užíval bl. Pius IX. Tento kríž je jednoramenný, grécky (rovnoramenný), bez vyobrazenia. Takýto kríž používal aj bl. Ján XXIII. počas II. vatikánskeho koncilu. Dôvodom návratu k forme, ktorú pápeži pred Pavlom VI. používali, bolo podľa Mons. Guida Mariniho rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. pre ľahší a vhodnejší pápežský kríž.sac longchamp nike tn pas cher sac longchamp borsa louis vuitton christian louboutin outlet louboutin sale