Schopnosť milovať zodpovedá schopnosti trpieť

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2008-03-24 01:20:44
Začiatkom tohto roku sa pápež Benedikt XVI. obracia listom na veriacich mesta Rím ohľadom problému výchovy, kde zdôrazňuje, že sa musíme starať o výchovu mladej generácie, o ich schopnosť orientovať sa v ich živote, učiť rozoznávať dobré od zlého a starať sa tiež n ... Čítaj ďalej

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2008-03-24 01:25:25
Je desať rokov veľa alebo málo? Ťažko od­povedať na polovičnú otázku. Je desať rokov veľa alebo málo vo vydávaní farského časopisu? Neviem, ako sa to javí vám, milí čitatelia, no mne to pripadá priam neuveriteľné. Držíte v ru­kách päťdesiate vydané číslo nášho časo ... Čítaj ďalej

Správanie sa u lekára

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2008-03-24 01:29:00
V tomto veľkonočnom čase  by som sa chcela venovať téme tak trochu nezdravotníckej – správaniu sa a vzájomnej ohľaduplnosti pacientov v čakárni u lekára. Viem, že nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Rada by som vás však podnietila, aby ste sa nad týmto spolo ... Čítaj ďalej

Veľkonočné rozpomienky

Osobnosť Daniela Faltina

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2008-03-24 11:07:32
Je čas narodiť sa, čas žiť a čas odísť do večnosti. Pre pápežského preláta Daniela Faltina, rodáka z Kurimian, nastal čas odísť. Odišiel do večnosti v utorok 10.2.2008 hodinu po polnoci. Pán Boh mu daj večnú slávu.Sudca tribunáluNebol to hocijaký človek. Bol sudcom ... Čítaj ďalej

Životné zastavenia Daniela Faltina

Daniel Faltin (1927 ­­– 2008)

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2008-03-24 11:07:49
Narodil sa v Kurimanoch pri Levoči v roku 1927. Študoval v Levoči u Pátrov Minoritov a v roku 1946 k nim vstúpil. Potom študoval filozofiu a teológiu v Opave a Brne. Absolvoval aj dvojročné štúdium psychológie. Po nástupe komunistickej moci v roku 1948 sa začalo pr ... Čítaj ďalej

Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko...

Anketa

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2008-03-24 11:08:04
„Keď dieťa klame, povedzte mu, že klame. Nikdy však nehovorte, že je klamár. Ak ho označíte za klamára, zlomíte jeho vieru vo vlastný charakter.“ (V.Richter)Aj takýto pohľad existuje na výchovu. Ako vnímajú dnešnú výchovu naši farníci, spýtali sme sa ich v nasleduj ... Čítaj ďalej

Zmŕtvychvstalý Ježiš – doživotná záruka nádeje

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2008-03-24 01:47:22
Keď sme sa prednedávnom bavili v práci o sviatkoch v roku, jednoznačne najväčší úspech mali Vianoce. Padli tam okrem iného aj názory- Veľká noc je o ničom, len sa je a sedí pred telkou , v kostole musíme veľmi dlho stáť a úplne najhorší zvyk je oblievačka. Aj takýt ... Čítaj ďalej

Veľkonočné sviatky

Autor: Katarína Gálová    |   Pridané: 2008-03-24 01:56:29
Niekedy sa stáva, že oslavujeme určité sviatky a dodržiavame rôzne rituály bez toho, aby sme vedeli prečo. Sme vtiahnutí do ich rutiny a nikto sa už ani nepozastaví nad tým, aký majú pôvod. Pozrime sa teda, ako to bolo s celosvetovo uznávaným sviatkom, akým je Veľk ... Čítaj ďalej

Kríže – svedkovia viery

Autor: Mária Koňaková   |   Pridané: 2008-03-24 11:13:44
Pred hlavným vchodom do kostola v Tepličke stojí kamenný kríž, ktorý je pamätníkom na ľudí, ktorí sa v Tepličke narodili, tu žili, tu si založili rodiny, ale ktorých však ťažký život prinútil opustiť rodnú dedinu a odísť za prácou do Ameriky. Z ich strany je tento ... Čítaj ďalej

Je vhodné trestať deti?

rodičia, na slovíčko

Autor: Adriana Lazorová   |   Pridané: 2008-03-24 11:08:32
Často si kladiem otázky typu: Je vhodné trestať deti? Kedy je to vhodné a akým spôsobom?Uprednostniť pochvalu pred trestomV prvom rade je dôležité vedieť, že pochvala má omnoho väčší účinok než trest. Ohodnoťme každú snahu, dobrý skutok i láskavosť. Je lepšie neprí ... Čítaj ďalej

Objavovať svet kníh

Autor: Lýdia a Michal    |   Pridané: 2008-03-24 02:07:06
„Mama má Emu, Ema má mamu.“ Myslím, že týmito vetami začínal každý, boli to  asi prvé vety, ktoré sme dokázali prečítať. Hoci nemali nejaký hlboký filozofický význam, predsa znamenali pre nás dôležitý skok, možno jeden z najdôležitejších hneď po prvých slovách a pr ... Čítaj ďalej

Pohrebné podporné združenie

Autor: Marta Kamenická   |   Pridané: 2008-03-24 02:09:36
Dovoľte mi, aby som vám predstavila spolok Pohrebného podporného združenia v Markušovciach, jeho činnosť a podmienky, aký účel plní a ako sa stať jeho členom.Je to združenie ľudí bez rozdielu národností a vierovyznania, ľudí dobrej vôle, ktorí sú ochotní vzájomne s ... Čítaj ďalej

Rádio Lumen slávi svoje 15. narodeniny

Autor: Terézia Straková   |   Pridané: 2008-03-24 02:11:59
Ak sa Ťa dotýka úzkosť a stresAk cítiš únavu včera aj dnesVyhľadaj v éteri pokoj a tíš S rádiom Lumen sa nestratíš...Samotné vysielanie sa začalo na Zelený štvrtok 7.apríla 1993.Išlo o rádio Mária. Vysielalo štyri hodiny denne iba na území Banskej Bystrice. Postupn ... Čítaj ďalej

Koncert spišskonovoveského spevokolu

13. januára 2008

Autor: redakcia    |   Pridané: 2008-03-24 02:13:55
Koncert spišskonovoveského spevokolu ... Čítaj ďalej