VEĽKONOČNÉ PÁPEŽOVO „URBI ET ORBI“

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2009-05-14 15:22:49
Na veľkonočnú nedeľu pápež vystúpi na balkón Svätopeterskej baziliky vo Vatikáne v tom najslávnostnejšom oblečení a so všetkými znakmi svojho úradu Najvyššieho pastiera Cirkvi a prednesie svoje „Urbi et Orbi“ ,čiže požehnanie mestu Rímu (Urbi) a celému svetu (Orbi) ... Čítaj ďalej

Editoriál

Milí čitatelia!

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2014-10-13 10:49:22
V básni známeho slovenského autora, ktorá má názov Ako sa pije zo studničky, a ktorá je už aj zhudobnená, sa píše: „K studničke musíš kľaknúť. Inak by si nevedela z nej živú vodu piť.“ Tieto verše považujem za veľmi oslovujúce práve vo veľkonočnom období. Človek ne ... Čítaj ďalej

Cukrovka u detí

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2009-05-14 15:26:28
Dnes by som vám chcela predstaviť  ochorenie, ktoré može významne zmeniť a ovplyvniť kvalitu života dieťata i rodiča – cukrovku.Cukrovka alebo diabetes mellitus alebo tzv. „sladká choroba“ sa žiaľ vyskytuje v ostatnom období stále viac a viac v detskom veku. Nezrie ... Čítaj ďalej

ZNAKY PÁPEŽSKEJ MOCI NAJVYŠŠIEHO PASTIERA CIRKVI

Autor: Jozef Skupin   |   Pridané: 2014-10-13 10:50:07
Znakmi alebo symbolmi úradu Najvyššieho pastiera Cirkvi sú: rybársky prsteň (lat. annulus pescatoris), pálium (lat. pallium) a pápežský kríž (lat. ferula). V ostatných desaťročiach sa podoby týchto znakov trochu menia. A práve na tieto zmeny chce tento článok pouká ... Čítaj ďalej

Veľkonočné ráno – teraz

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2009-05-14 15:31:29
Pretože ráno robí deň....  tento reklamný slogan som si všimol pri večeri, keď som deťom posypával krupicovú kašu grankom. Bol na krabici. Keď sa stretnem so slovom ráno, v mysli sa mi akoby automaticky  spája s tým Veľkonočným ránom, ktoré je skutočnou zárukou naš ... Čítaj ďalej

Milí mladí čitatelia!

Autor: Lýdia a Michal    |   Pridané: 2014-10-13 10:51:03
Venovali sme sa už stretkárom a spevokolu. Tentokrát to bude o istotne najstaršom spoločenstve mladých v našej farnosti - o miništrantoch.Pôvod a služba Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumi ... Čítaj ďalej

Izrael mojimi očami

Pohľadnica z Izraela

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2009-05-14 15:34:54
Dnešný Izrael je moderná krajina, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne zásluhou svetového spoločenstva a OSN. Bol vyhlásený 2. mája 1948. Silným podnetom pre znovuvytvorenie židovského štátu bola genocída zo strany Hitlera, keď za bránami koncentračných táborov prišl ... Čítaj ďalej

Sprav si ma, Pane, nástrojom

Autor: Adriana Lazorová   |   Pridané: 2009-05-14 15:36:14
Deti sa občas pýtajú: „Prečo my chodíme do kostola a kamarátka s rodičmi nie? Prečo sa my modlíme a inde sa nemodlia?“ a podobne. Je niekedy dosť ťažké odpovedať na rôzne detské otázky. Verím však, že čo sa týka chodenia do kostola, každý z nás to vie svojím spôsob ... Čítaj ďalej

Mladí sa pýtajú...

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2009-05-14 15:37:54
Dobrý deň, som študentkou gymnázia. Poprosila by som vás, či by ste mi nemohli odpovedať na zopár otázok, ktorých odpovede by mi pomohli pri písaní práce na tému Satanistické prvky v rockovej hudbe a jej vplyv na poslucháča. Mojou prácou by som chcela odhaliť spôso ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 2014-10-13 10:51:46
V dňoch 12. a 13. 12. 2008 sa konala v kostole v Markušovciach Duchovná obnova, ktorú viedol, sväté omše celebroval a prednášal nám náš pán farár Ján Duda. Jeho prednáška mala štyri časti.V prvej časti sa zameral na modlitbu. Hovoril, ako sa máme modliť, či už spol ... Čítaj ďalej