Pokoja a dobro - katolícky časopis farnosti Markušovce
www.pokojadobro.sk
http://www.pokojadobro.sk/tlac.php/clanok_id=
[ 8. máj 2021 | 05 : 31 ]

Kríže – svedkovia viery

Autor článku: Mária Koňaková
Pridané: 2008-03-24 11:13:44
Copyright © 2005 -2006 Pokoj a dobro
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!
Kamenný kríž pred vchodom do kostola v Tepličke , autor: 19

Pred hlavným vchodom do kostola v Tepličke stojí kamenný kríž, ktorý je pamätníkom na ľudí, ktorí sa v Tepličke narodili, tu žili, tu si založili rodiny, ale ktorých však ťažký život prinútil opustiť rodnú dedinu a odísť za prácou do Ameriky. Z ich strany je tento kríž prejavom náboženskej úcty, ale aj vďaky za ochranu na ceste za prácou a životom v neznámom svete. Keď prechádzame okolo neho a vstupujeme do kostola, vnímame ho iba ako súčasť kostolného nádvoria, ale azda málokto sa zamyslí nad tým, kto boli títo ľudia, ktorých mená sú napísané na tomto kríži.

Nápis na kríži

Tento pamätný svätý kríž ku
cti a sláve Božskej postaviť
dali prví a nasledovní Tepličania z Kanady

Michal Varša
Ján Kračko
Ján Kováč
Ján Kubajko
Jozef Jasečko
Ján Murdžák
Ján Lačný
1924

Po roku 1918 nastala zložitá situácia, ktorá zasiahla aj Tepličku. V tomto roku sa skončila prvá svetová vojna, vznikla Česko-slovenská republika a neskôr nastala hospodárska kríza. Ľuďom sa žilo ťažko, a preto sa niektorí rozhodli odísť za prácou do Ameriky. Kanadské osídľovacie agentúry ponúkali pracovné príležitosti v kanadských baniach a túto ponuku využili aj niektorí Tepličania. Medzi nimi boli aj títo siedmi, ktorých mená sú napísané na kríži pred kostolom. Boli rovesníci, mladí muži a všetci odišli do Kanady bez svojich manželiek a detí. V súčasnosti žije už iba tretia a štvrtá generácia ich potomkov.

Ich životné cesty jednotlivo

 

Michal Varša

Narodil sa v roku 1895 Anne Varšovej. Oženil sa 22-ročný dňa 12. 2. 1917 (teda ešte počas prvej svetovej vojny) s Máriou Timkovou, 18-ročnou dcérou manželov Jána a Márie, rod. Jasečkovej. Obaja boli z Tepličky a sobášil ich z poverenia vtedajšieho markušovského farára a opáta Júliusa Kerna kaplán Ignác Paňák. Sobáš bol vo farskom kostole v Markušovciach. Po odchode do Kanady udržiaval kontakt s rodinou a asi dvakrát bol aj „v kraju“, ako nazývali domovinu. Zomrel v Kanade, kde je aj pochovaný. Jeho manželka žila s tromi synmi Petrom, Pavlom a Štefanom v Tepličke. Neskôr sa odsťahovali a bývali v Spišskej Novej Vsi. Z jeho potomkov v Tepličke nebýva nikto. Pod Tepličkou v rodinnom dome žije manželka po Petrovi, synovi Michala Varšu, ktorý je už tiež nebohý. Zaujímavosťou je, že vnučka Michala Varšu Marta, dcéra Štefana, je manželkou operného speváka Petra Dvorského.

Ján Kračko

Narodil sa 30. 12. 1896 v Tepličke. Otec sa volal Michal Kračko a matka Mária, rod. Babčaniková a obaja pochádzali z Tepličky. Pokrstil ho v Markušovciach z poverenia farára Júliusa Kerna vtedajší kaplán Martin Doľák 3. 1. 1897. Oženil sa 19. 8. 1918 v markušovskom kostole s o dva roky mladšou (asi 22-ročnou) Máriou Rumanovou, narodenou 18. 10. 1899, dcérou Jozefa Rumana a Veroniky, rodenej Hudranovej. Sobášil ich vtedajší markušovský farár Matúš Pajdušák. Ján Kračko aj keď odišiel do Kanady, vrátil sa do Tepličky, kde mu žila manželka a traja synovi, ale s rodinou odišiel späť „za veľkú mláku“ tentoraz do Spojených štátov. V Tepličke ostal iba prostredný syn Ján, ktorého vychovávali starí rodičia. Počas života sa snažili s Jánom udržiavať kontakt, ba dokonca boli Tepličku navštíviť. Zomreli v Kalifornii v Spojených štátoch a tam sú aj pochovaní. V Tepličke žije vdova po Jánovi, pani Mária Kračková, rod. Dutková a ich deti dcéra Helena a syn Ján s rodinou.

Ján Kováč

Narodil sa 14. 2. 1897 v Tepličke. Jeho otec Ján Kováč pochádzal z Čepanoviec a matka Mária, rod. Kračková z Tepličky. Pokrstený bol v ten istý deň ako sa narodil a krstil ho kaplán Martin Doľák. Ženil sa ako 20-ročný 30. 4. 1917 s 18-ročnou Katarínou Olejníkovou, dcérou Jána Olejníka a Kataríny, rod. Tekáčovej. Keď sa ženil, jeho otec Ján bol už vo večnosti a podobne bola na tom aj jeho nevesta Katarína, ktorej v čase jej sobáša už nežila matka Katarína, rod. Tekáčová. Ján Kováč odišiel do Kanady a jeho manželka Katarína s deťmi odišla za ním. Neskôr sa presťahovali z Kanady do Spojených štátov. V štáte Ohio sú aj pochovaní. Jeden z jeho synov tiež Ján Kováč (narodil sa ešte v Tepličke) veľmi rád navštevoval rodnú Tepličku a udržiaval kontakt so sesternicou Máriou Neupauerovou, rod. Olejníkovou. Značnou finančnou čiastkou podporil aj poslednú veľkú opravu nášho kostola a prispel aj na výstavbu Domu smútku. Zomrel iba pred rokom v Youngstowne v Spojených štátoch. Z priamych potomkov Jána Kováča v Tepličke nežije nikto.

Ján Kubajko

Ženatý bol s Máriou, rod. Rumanovou (sestrou matky Marty Lačnej). Z Kanady sa vrátil, ale s rodinou sa odsťahoval za prácou do Francúzska. Po návrate v Tepličke predali dom a odsťahovali sa. Nikto z jeho priamych potomkov v Tepličke nežije.

Ján Lačný

Narodil sa v Tepličke 13. 1. 1898 ako syn Jána a Kataríny, rod. Tekáčovej. Oženil sa 28. 10. 1918 s Veronou Dzimkovou, narodenou 17. 12. 1898, dcérou Jána a Anny, rod. Cipkalovej. Sobášil ich markušovský farár Matúš Pajdušák. Po jeho odchode do Kanady ostala doma manželka a tri deti: Mária, Ján a Jozef. Zomrel a je pochovaný v Kanade. V Tepličke žije po nebohej dcére Márii syn Albín Hamráček s rodinou, dcéra po nebohej Jozefíne a Pod Tepličkou syn Pavol s rodinou (otec kňaza Petra Hamráčka). Po nebohom synovi Jánovi Pod Tepličkou žije syn Jozef Lačný s rodinou. Deti po synovi Jozefovi žijú v Spišskej Novej Vsi.

Jozef Jasečko

Jeho sa nám nepodarilo presnejšie identifikovať. Sú len indície. Mohol by to byť Jozef Jasečko, ktorý sa narodil v roku 1896 Jurajovi a Márii, rod. Hamrákovej. Tento sa údajne ženil na fašiangy v roku 1921 s Annou Varšovou (nar. asi v roku 1900). Podľa iných indícií by to mohol byť iný Jozef Jasečko, údajne o niečo mladší, ktorý si zobral za manželku asi v roku 1920 Máriu Holečkovú. Nevieme ani to, kde zomrel. Jedinou istou informáciou, ktorú nám zaručuje jeho meno na kríži pri kostole, že bol v Kanade.

Ján Murdžák

Narodil sa 30. 8. 1898 ako syn Michala a Kataríny, rod. Kubajkovej. Za manželku si zobral 27. 5. 1920 vdovu Máriu Timkovú, rod. Jasečkovú s dvomi malými deťmi. Pani Mária bola od neho asi o rok mladšia (nar. 19. 5. 1899). Bola vdovou po Jánovi Timkovi a dcérou Jána a Márie, rod. Tekáčovej. Sobášil ich markušovský farár Matúš Pajdušák. Spolu mali ešte dcéru Katarínu, ktorá sa v roku 1940 vydala za Jána Zekuciu. Po jej narodení (1921) odišiel do Ameriky, kde zomrel a tam je aj pochovaný. Po dcére Kataríne žije v Tepličke dcéra Helena Vilkovská s rodinou.

Tak ako plynie čas, tak nenávratne odchádzajú aj cenné informácie o našich predkoch. Je však medzi nami ešte posledná žijúca generácia nepriamych pamätníkov, ktorá je sprostredkovateľom informácií už len z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov. Sú to však vzácne informácie a ak chceme zachovať úctu k dedičstvu našich otcov, mali by sme ich poznať. Za spoluprácu pri zisťovaní údajov ďakujem pani Adolfíne Jasečkovej, pani Anne Koňakovej a všetkým ostatným, ktorí mi s cennými informáciami pomáhali. Zároveň sa ospravedlňujem za prípadné nepresnosti a uvítam každú novú informáciu alebo poopravenie.