Milé dievčatá a milí chlapci,

v kostole alebo od rodičov niekedy počúvame, že Boh je Láska. Zamysleli ste sa, ako nám Boh prejavuje svoju lásku? Skúsme to spoločne. 

  • Dennodenne sa Boh o nás stará. Daroval nám rodičov, ktorí nás pohladia, zabezpečia jedlo, teplo, ošatenie, tiež iné rôzne veci potrebné pre náš život.  No najviac nás zahŕňajú láskou. Prostredníctvom lásky rodičov dokážeme pochopiť lásku Boha k nám. Boh nás dokáže milovať najviac, ešte viac ako rodičia.
  • Keď prežívame niečo ťažké – chorobu, výsmech kamarátov, hádku, smútok, Boh to všetko vidí a spolucíti s nami. Vtedy si skúsme spomenúť, čo dobré nás počas dňa stretlo. Ranné slnko, milý úsmev mamky, výborná zmrzlina, hra so stavebnicou. Potom, napriek ťažkostiam, poďakujme Bohu za všetko dobré, čo sme prežili a povedzme mu, čo nás trápi. Vyžalujme sa, že nás kamarát nahneval, mamka nepochopila, že sa nám nepáči to škaredé počasie. Boh modlitby detí rád počúva a zaiste pomôže nájsť riešenie ťažkostí. Vy deti dokážete vymodliť veľké zázraky, pretože veríte srdcom.
  • Boh sa nám prihovára. Nepočujeme jeho hlas, napriek tomu sa nám prihovára v myšlienkach, niekedy cez iných ľudí. On je Boh, ktorý nás osobne pozná. Vie, aké máme obľúbené hračky, jedlo, čo radi robíme, kedy sme veselí či smutní. Pozná nás lepšie ako naši rodičia či súrodenci. 
  • Boh má radosť vždy, keď robíme dobrý skutok. Každý dobrý skutok, ktorý konáme – požičanie či darovanie hračky, delenie sa so sladkosťami, upratanie izby, je prejavom Božej lásky. Božia láska v nás pôsobí a my prostredníctvom nej dokážeme konať dobré skutky iným. Tak sa Božia láska rozmnožuje medzi ľuďmi. 
  • Svojím zlým správaním alebo zlými skutkami Boha zarmucujeme. To však neznamená, že nás za to nebude mať rád. Práve naopak, čaká, kedy sa k nemu prihovoríme. Čím skôr ho poprosme o odpustenie. On nás čaká s otvorenou náručou, víta nás plný lásky a prijatia. Odpustí nám, nevyčíta, nespomína na hriechy, ktoré vyslovíme vo sviatosti zmierenia.

Buďme Bohu vďační za všetky dobrodenia, každý deň mu ďakujme. Jeho láska sa slovami nedá opísať, dokážeme ju však cítiť vo všetkých udalostiach a veciach, s ktorými sa stretáme.

 

V tajničke nájdete slovo láska po latinsky:

  1. Duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale telo nemajú (Boží služobníci a poslovia).
  2. Meno anjela, ktorý pozdravil Pannu Máriu a zvestoval jej správu o narodení Ježiša.
  3. Prvý človek – muž.
  4. O Pánu Ježišovi vravíme, že je dobrý … Pasie svoje ovce.
  5. Veľmi múdra a odvážna kráľovná, ktorá zachránila Židov pred smrťou.

O autorovi

Adriana Lazorová