Redaktori

Zodpovedná redaktorka:  Mgr. Monika Hodnická

Redaktori:
Mgr. Adriana Lazorová
Peter Lazor (fotograf)
Mgr. Barbora Chovancová
Mgr. Zuzana Klučárová, PhD.
Ing. Renáta Regecová
Mária Koňaková (Teplička)
Mgr. Jozef Sendrej (Teplička)
Dana Košková (grafička)
Pavol Zmuda (správca webového sídla)