Prázdniny aj horúce letné dni, počas ktorých sme naberali telesnej a duchovnej sily, sú už za nami. Prísne opatrenia nákazlivej pandémie sa postupne uvoľnili, a tak nám dovolili cestovať po Slovensku, k moru či na pútnické miesta, samozrejme, s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.

Október je mesiacom úcty k Panne Márii. Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec.

 

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

Aj Svätý Otec František v Šaštíne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v príhovore poukázal na Pannu Máriu, ktorá s láskou a pokorou prijala Boží plán. Táto modliaca sa žena zasvätila svoj život Bohu, stala sa Ježišovou Matkou, a tak aj Matkou všetkých žijúcich. Milujte modlitbu a modlite sa s láskou ako naša Matka. Každú modlitbu, aj svätý ruženec, sa môžeme pomodliť rýchlo, ale ak sa v nej nestretneme s Ježišom, s Máriou, strácame čas. Modlite sa srdcom. Poprosme Ducha Svätého, aby sme pochopili, čo znamená stretnúť sa s Ježišom a Máriou. Prosme našu Matku, aby odstránila všetko, čo prekáža nášmu stretnutiu s ňou, s Ježišom v modlitbe srdcom. Takáto modlitba so srdcom, je ako strávený čas s dobrým priateľom, ktorého by sme radi stretli každý deň. Panna Mária prosí o modlitbu sv. ruženca na všetkých mariánskych pútnických miestach, či sú to Lurdy, Fatima, Medžugorie, La Salette, Turzovka…  Aj svätý Ján Pavol II. nás prosil: „Opäť s dôverou vezmite do rúk ruženec… Nech táto moja výzva neupadne do zabudnutia nevypočutá.“

Ďakujem, Mária, že mi dávaš radosť z toho, že môžem prebývať s tebou. Ďakujem, že ma učíš múdrosti žiť, múdrosti odpúšťať, múdrosti milovať, múdrosti zostávať ti verným.

 

Modlitba: Pane môj a Bože môj, chcem ti darovať tento svoj čas. Upokoj moje srdce. Pomôž mi, aby som sa ti celkom odovzdal. Nedovoľ, aby čo len jedno moje slovo bolo prázdne. Daj, nech každé je krokom ku tebe.

Zdroje:

 1. Modli sa srdcom, Slavo Barbarič
 2. Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista, Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005

O autorovi

Renáta Regecová

Autorka článkov a členka ružencového bratstva Markušovce.