Podľa stanov RB by sa mali konať každé tri roky voľby horliteliek. Tentokrát sa kvôli pandémii uskutočnili voľby s polročným meškaním. Dňa 3. apríla 2022 hlasovali členovia RB v tajnej voľbe za nového horliteľa a členov finančnej komisie v RB v Markušovciach. Správnosť výsledkov potvrdil pán kaplán Roman Saniga po nedeľnej svätej omši.

Od roku 2009 bola horliteľkou RB v Markušovciach Bernadeta Maliňáková, ktorá prevzala túto úlohu po pani Kristíne Dobranskej. Momentálne funguje v RB v Markušovciach deväť ruží a doterajšie horliteľky ruží sú: 1. Eva Mrovčáková, 2. Magdaléna Maršaleková, 3. Agnesa Hamráková, 4. Mária Grečková (ul. Michalská), 5. Emília Klučárová, 6. Bernadeta Maliňáková, 7. Anastázia Sopková, 8. Mária Reinerová st., 9. Marta Bušovská, detská ruža – Adriana Lazorová.

 

ZMENY po voľbách 3. 4. 2022:

Horliteľka ruží: – Anastázia Sopková

Členky finančnej komisie: Emília Klučárová, Mária Grečková (ul. Nepomuckého)

V nasledujúcom období prebehnú voľby horliteliek jednotlivých ruží.

 

AKTIVITY RB:

  • Každú prvú nedeľu v mesiaci sa po svätej omši v markušovskom kostole koná výmena ružencových kartičiek, na ktorej je jedno tajomstvo posvätného ruženca a modlitba.

 

  • Sme vďační, že vo farnosti funguje:

ŽIVÝ RUŽENEC – člen ŽR sa modlí každý deň desiatok ruženca a modlitbu, ktoré dostal pri výmene ružencových kartičiek v prvú nedeľu v mesiaci;

VEČNÝ RUŽENEC – člen VR sa modlí všetky štyri ružence (radostný, bolestný, slávnostný, svetla) 1x mesačne alebo 1x ročne v stanovený čas;

SVÄTÝ RUŽENEC – člen SR sa modlí všetky štyri posvätné ružence 1x týždenne

 

  • Výzdoba kostola pri príležitosti rozličných sviatkov v rámci liturgického roka a upratovanie kostola a okolia každú sobotu podľa harmonogramu/menného zoznamu.

 

„Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za obdobie, počas ktorého som mohla slúžiť ako horliteľka ružencového bratstva v markušovskej farnosti. Ďakujem všetkým horliteľkám a tiež farníkom za podporu, pochopenie, ústretovosť, toleranciu a za vnímavé srdcia pre potreby našej farnosti. Zároveň prajem novej horliteľke RB Stazke Sopkovej veľa Božích milostí, pevné zdravie, ochranu Panny Márie, požehnanie v jej službe pre farnosť, ale aj množstvo pekných chvíľ v spoločenstve všetkých členov RB.“ 

 

Bernadeta Maliňáková

O autorovi

Pokoj a dobro