Bol bežný pracovný deň, na ulici rušného mesta húf nakupujúcich ľudí. V tomto mestskom zhone stojí malé dievčatko a upiera zrak na Kráľa kráľov. Mala len šesť rokov, keď sa vracala s bratom z mesta domov a nad bazilikou sv. Dominika videla Pána Ježiša oblečeného do kňazského rúcha. Okolo neho bielo odeté osoby, medzi ktorými spoznala sv. Petra, Pavla a Jána.

 

Toto videnie Katarína chápala ako jej povolanie k nasledovaniu Krista. Svoj život bez váhania zasvätila jemu, a to ešte v detskom veku. Narodila sa 25. marca roku 1347 v meste Siena. Pochádzala z veľmi početnej rodiny, ako predposledná z 24 detí. Jej otec Jacopo Benincasa bol farbiarom koží. 

Ako dvanásťročnú ju chceli vydať, ale ona si na protest ostrihala krásne dlhé vlasy. Viedla duchovný zápas medzi poslušnosťou voči rodičom a túžbou po zasvätenom živote. Tomáš della Fonte bol jej o desať rokov starší bratranec, ktorý bol dominikánom a jej prvým spovedníkom.  S jeho pomocou bola prijatá ku kajúcim sestrám sv. Dominika, stala sa dominikánskou terciárkou, dominikánskou laičkou, to znamená, že nežila v uzavretom kláštore. Katarínin denný život sa odohrával väčšinou na štyroch miestach: v kostole sv. Dominika, vo svojom dome, v nemocnici „della Scala“ a v leprozáriu sv. Lazára, kde ošetrovala tých najznetvorenejších malomocných. Mávala mystické zážitky a dostávala sa do extázy, mala videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Niektorí rehoľní spolubratia nemali s ňou pochopenie, keď prišla v kostole do extázy, viac ráz ju bezohľadne vyvliekli von. 

 

V jednom jej videní ju Kristus žiadal, aby sa venovala apoštolátu. A tak začal jej verejný život. 

Vedenie dominikánskej rehole rozhodlo, že úradne preskúma náuku a jej činnosť. Vyšetrovanie sa skončilo plným uznaním Kataríninej pravovernosti. Rehoľa jej určila duchovného vodcu, bol to dominikán Raimondo da Capua. Z Kataríny sa stal Boží posol, cítila vnútorné vnuknutie, že musí napraviť rozbroje v Cirkvi. Svojimi listami sa obracala  k pápežovi, biskupom a k významným osobnostiam všetkých kútov nielen Talianska, ale aj iných krajín. V roku 1376 opustila rodnú Sienu a vydala sa so svojou družinou na cestu do Avignonu. Rokovala medzi pápežom a Florenciou, ktorá začala organizovať ozbrojený boj proti cirkevnému štátu, teda proti pápežovi. Na audiencii u pápeža hovorila nielen o mieri,  prihovárala sa aj za reformu Cirkvi, ale aj o vyhlásení výpravy proti Turkom. Prosila tiež pápeža, aby sa vrátil do Ríma, lebo veriaci chcú mať svojho biskupa v Ríme. Vyčerpaná prácou a obetavým zanietením v službe Božej a v službe Cirkvi zomrela 29. apríla 1380 v Ríme. 

Katarína mala iba 33 rokov, no jej krátky život bol veľmi bohatý. Veriaci ľud ju hneď uctieval ako sväticu. Pri jej hrobe a na miestach spojených s jej pamiatkou sa diali rôzne zázraky. Za svätú ju vyhlásil pápež Pius II. až v roku 1461. Jej úcta v Ríme a v Taliansku je aj po stáročiach stále živá. Pápež Pius IX. jej dal roku 1866 titul spolupatrónky Ríma a Pius XII. ju roku 1939 vyhlásil za hlavnú patrónku Talianska. Pavol VI. ju nazval učiteľkou Cirkvi a Ján Pavol II. ju vyhlásil 1. októbra 1999 za patrónku Európy.

Katarína nemala formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Katarína po sebe zanechala bohaté dielo, ktoré nám umožňuje poznať jej učenie. Ide o jej spisy, ktoré sú známe pod názvom Listy, Dialóg a Modlitby.

Jej zachované písomnosti nepísala priamo ona, ale diktovala ich pisárom. Boli to jej duchovní priatelia a žiaci. Katarína bola schopná diktovať súčasne viacerým pisárom, literárni kritici si cenia jej pekný štýl a vyspelý jazyk.

Milí ruženčiari, nech je nám táto dominikánska laička sv. Katarína veľkou inšpiráciou a výzvou v našom živote.

„Sv. Katarína Sienská, prosíme ťa, vypros nám u Pána milosť, aby sme jeho prítomnosť a lásku dokázali vnímať a zakúšať počas bežných činností dňa. Aby sme v situáciách, kedy okolo nás panuje zhon a rozruch, dokázali vnímať a zakúšať jeho lásku vo všetkom a všetkých, ktorí sú okolo nás.“       

 

ZDROJE:

Viliam Paľaga ;  https://dominikani.sk/svata-katarina-sienska/

  1. https://dominikani.sk/svata-katarina-sienska/
  2. https://dominikanky.sk/sv-katarina-sienska-zena-velkych-tuzob/
  3. http://www.frantiskani.sk/kazatel/svati/0429.htm
  4. https://referaty.aktuality.sk/sv-katarina-sienska/referat-29440
  5. https://www.zivotopisysvatych.sk/katarina-sienska/

O autorovi

Renáta Regecová

Autorka článkov a členka ružencového bratstva Markušovce.