Nemecký spisovateľ Reinhold Schneider napísal: „Len tým, ktorí sa modlia, môže sa ešte podariť zadržať meč nad našimi hlavami a skrz posvätený život vytrhnúť tento svet súdiacim vladárom. Tí vladári nikdy neprinútia nebo, čo oni spoja, znova sa rozdelí, čo obnovia, zostarne cez noc, a čo zasejú, prinesie núdzu a nešťastie.“

Zaiste i my veríme v silu modlitby, preto sa snažíme privykať k modlitbe aj naše deti. Chceme im odovzdať svedectvo viery. Nie je to vždy jednoduché. Viacerí teológovia či laici sa téme venujú a snažia sa odovzdať cenné rady. Zo skúseností vieme, že modlitba s deťmi od ich počatia je nevyhnutná. Aký krásny obraz dávajú rodičia, ktorí sa modlia pri postieľke nemluvniatka. Keď dieťa rastie, vidí príklad rodičov, vidí ich autentický život viery. Niekedy azda nerozumejú slovám klasických modlitieb, nedokážu po celý čas sedieť či kľačať. Nebuďme z toho nešťastní, modlime sa aj tak. Niektorí tvoriví rodičia môžu deťom modlitbu spestriť spevom, pantomímou, modlitbou chvál, vďakyvzdaní a prosieb vlastnými slovami, čítaním biblických príbehov… Na internetovej stránke eRka sa nachádza pekná inšpirácia, ktorá sa týka prostredia „územia modlitby“, ktorej autorom je kňaz Reuben Gauci z Malty. Boh je všade. V nebi aj v prírode. Vo veciach, ktoré stvoril človek, tiež cítime jeho dotyk. No najsilnejšie vnímanie Všemohúceho je v našom srdci. Ľudia sú stvorení ako nedokonalí, a preto potrebujú na priblíženie sa k Bohu symboly, atmosféru, pokoj. Toto všetko sa dá nájsť v území modlitby. Stačí akákoľvek tichá miestnosť, pri priaznivom prostredí, nie je vylúčené ani miesto v prírode. Potom záleží na stanovištiach, ktoré chceme vytvoriť. 

 

Prikladáme tipy, ktoré sa dajú obmieňať, prispôsobovať veku dieťaťa (na stránke eRka ich nájdete viac):

  1. stanovište – MOJA OTÁZKA. Ak by si sa mohol opýtať Boha jednu otázku, čo by to bolo? Napíš si ju na kúsok kartónu a zaves ju na visiaci špagát.
  2. stanovište – MODLITBA ZA SVET. Je toľko miest, ktoré potrebujú Božiu ochranu. Vyber si niektoré a pomysli na ne v modlitbe. Modlitbu napíš na papier a prilep na mapu.
  3. stanovište – ZRKADLO. Pozri sa do zrkadla. Čo vidíš? Aké veci na sebe máš/nemáš rád? Vieš, že si krásna, vzácna duša v Božích očiach? Vieš to prijať a povedať si to do očí? Prilož na miesto Sväté písmo so súradnicami citátov, ako ťa vidí Boh.

 

Vyššie uvedené aktivity by sme asi nestíhali vykonávať každý deň. Skúsme to aspoň vo sviatky, alebo pri mimoriadnych príležitostiach. Určite sa deti nechajú namotivovať. Nezabúdajme však na osvedčenú spiritualitu, bežné modlitby pri kríži alebo iných náboženských symboloch, zažatej svieci. Zaiste silnou modlitbou je modlitba sv. ruženca, pri ktorom sa možno niekedy deti nudia, avšak napríklad  Sv. Páter Pio, sv. František Saleský alebo bl. Pius IX. hovorili o ruženci ako o najmocnejšej zbrani, s ktorou sa dá dobyť svet, dokonca poraziť diabla. Osobný význam ruženca zasa veľmi jasne zdôraznil sv. Josemaría Escrivá: „Modlite sa ruženec. Nech je požehnaná tá monotónnosť Zdravasov, ktorá očisťuje monotónnosť vašich hriechov!“

O svätom pápežovi Jánovi Pavlovi II. je známe, že ruženec bol jeho najobľúbenejšou modlitbou, tiež rád vyzdvihoval úlohu modlitby ruženca v rodinách. V apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae sa nám prihovára takto: „Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba. (…) Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať“ (Rosarium Virginis Mariae, 41). Modlitba ruženca v rodine má svoje dôvody i zmysel. O tom si môžeme porozprávať nabudúce.

 

Zdroje: 

https://erko.sk/nova-metoda-modlitbu-detmi-uzemie-modlitby/, https://zastolom.sk/ruzenec-s-detmi-ruze-ci-trne/

O autorovi

Adriana Lazorová