Každý rodič má záujem vychovať dieťa k samostatnosti, k správnemu rozhodovaniu. Chceme, aby naše deti dokázali samostatne myslieť, konať a vedieť rozlíšiť dobré od zlého. 

 

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia vyžadujú od zamestnancov sebahodnotenie. „Moderní zamestnanci sú vnútorne motivovaní pracovať autonómne a majú možnosť učiť sa a rásť. Takže z pohľadu manažmentu je sebahodnotenie – ktoré prispieva k autonómii a rozvoju – neuveriteľne cenné,“ povedal David Hassell, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 15Five. „Pracovný produkt od vnútorne motivovaných zamestnancov má tendenciu byť účinnejší a udržateľnejší ako práca odvodená od vonkajších motivátorov, ako sú bonusy alebo taktiky strachu. (https://joslyncle.uk)

Deti nie sú dospelé, ale tým, že sa učia samostatne myslieť, stávajú sa dospelými, preto je vhodné nabádať ich, aby sa ohodnotili. Možno začať jednoduchým spytovaním svedomia pred či po večernej modlitbe. „Ako prebehol deň? Čo si v ňom vykonal/a správne? Čo si mohol/la spraviť a nespravil/a si?“ Tiež zanalyzovať príčiny, hľadať možnosti, ako niečo vylepšiť, alebo sa v niečom polepšiť. Čo keby ste zaviedli denník? Menšie deti si môžu kresliť, starší napísať dve-tri vety. Vekom sa môže rozsah rozšíriť. Má to ešte bonus navyše – ostanú krásne spomienky do budúcna. Následne bude dieťa samo aj cez deň premýšľať nad svojím konaním. 

Sebareflexiou a sebahodnotením dieťa získava zodpovednosť, pričom sa naučí hodnotiť i vlastné silné stránky, pochváliť sa, buduje si zdravé sebavedomie. Vhodné je nájsť si počas dňa (víkendu) čas i na diskusie o filme, rozprávke, rôznych okolnostiach, ktoré sa dejú v okolí, vo svete – analyzovať ich, hľadať dobro, pomenovať zlo, argumentovať. Je dobré, ak dieťa na sebe badá pokroky, porovnáva súčasný stav s minulosťou a dáva si isté predsavzatia do budúcnosti. Hľadajte spolu inšpirácie v iných ľuďoch, kamarátoch, vo svätcoch. Určite sa kreativite rodičov medze nekladú. Takýmito aktivitami deti postupne získajú vnútornú motiváciu. 

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet“ (Mk 12, 31). Platí to i o našich malých či najmenších. Sebahodnotením si uvedomujú vlastnú hodnotu a naučia sa mať zdravý vzťah k sebe a iným. Investujme čas do našich detí a skúsme spoločne popracovať na spytovaní svedomia alias na sebahodnotení.

 

Adriana Lazorová

O autorovi

Adriana Lazorová