Keď 8. septembra 2023 na Sviatok Narodenia Panny Márie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie spišský administrátor Ján Kuboš oznámil meno nového spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, zavládla medzi veriacimi pod Tatrami, no najmä na Orave, Liptove a Spiši, veľká radosť. 

 

Vysviacka nového biskupa sa konala 21. októbra, a aj keď od nej už uplynuli dva mesiace, duchovná radosť z jej priebehu iste rezonuje v srdciach mnohých veriacich a utkvie im v pamäti na dlhé roky. Veľkú duchovnú slávnosť mohli sledovať veriaci prostredníctvom médií, ale vnímať neopakovateľnú atmosféru v Katedrále sv. Martina, alebo v jej blízkosti prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek, bolo niečo výnimočné. Na vysviacke mala zastúpenie aj naša farnosť. 

 

Deň vysviacky

V tento deň sa už od ranných hodín postupne schádzali veriaci pri katedrále v radostnom očakávaní, že budeme mať po troch rokoch vysväteného biskupa. Tesne pred desiatou hodinou za veľkého nadšenia veriacich prechádzal slávnostný sprievod biskupov a kňazov do katedrály. Hlavným svätiteľom biskupskej vysviacky bol košický arcibiskup Bernard Bober, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich. Celá slávnosť, sv. omša s aktom vysviacky, sa niesla vo veľmi radostnom duchu. Je to veľká udalosť pre Cirkev na Slovensku i pre našu Spišskú diecézu, že máme svojho relatívne mladého, vzdelaného, nadšeného i pokorného a zbožného pastiera, ktorého menoval pápež František. Empatiu a schopnosť načúvať vystihuje aj jeho biskupské heslo, ktoré si vybral: Abba, Pater! V homílii hlavný svätiteľ ocenil statočnosť rodičov nového spišského biskupa a zaželal mu, aby sa nebál robiť rozhodnutia v intenciách pápeža Františka, ísť na periférie a byť bližšie k ľuďom. Po dojímavom obrade vysviacky za spevu hymnu Teba, Bože, chválime prešiel nový biskup František Trstenský s radostným výjavom v tvári, sprevádzaný spolusvätiteľmi, katedrálou a priestorom okolo nej, žehnajúc dojatých veriacich. Boli to emotívne chvíle pre biskupa, aj pre veriacich. 

 

Z myšlienok príhovorov

Najprv sa prihovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý umocnil tieto slávnostné chvíle talianskym temperamentom a o. i. adresoval novému biskupovi výzvu: „Nezmeň sa.“ Nitriansky biskup Viliam Judák v príhovore privítal Františka Trstenského v zbore slovenských biskupov a Ján Marhevka, farár z Lendaku, v emotívnom príhovore v mene kňazov, mu  adresoval aj slová: „Buď Boží muž po vzore sv. Martina, patróna Spišskej diecézy.“ 

Po viacerých prajných príhovoroch sa ujal slova aj novo vysvätený biskup František Trstenský, rodák z Tvrdošína, ktorý poďakoval všetkým  za modlitby a podporu, ktorú mu prejavovali na ceste ku kňazskej i biskupskej službe. Pánu Bohu, nebeskej Matke, svätiteľom, biskupom, kňazom, laikom, spolužiakom i všetkým veriacim. Osobitne pozdravil rodákov z Oravy, Tvrdošína i Kežmarku. Zvlášť ďakoval svojim nebohým rodičom za dar života a viery. Tu môžeme dodať, že jeho rodičia vychovali dvoch kňazov, z ktorých je už jeden biskupom.  Kňaz v rodine, to je Božie požehnanie. Čo viac si môžu rodičia priať, ako dobre vychovať svoje deti, vychovať kňaza. Nový biskup ďalej v príhovore o. i. kňazom odporučil, aby neukazovali tomuto svetu zamračenú tvár, ale s úsmevom  hlásali evanjelium, rodinám navrhol, aby sa spolu modlili a mladým poďakoval, že hľadajú kreatívne spôsoby, ako šíriť Ježišovo evanjelium. Máme spoločne pracovať pre dobro všetkých občanov našej krajiny. 

 „Prosím, pomáhajte mi, aby som bol dobrým  biskupom pre našu Spišskú diecézu a celú Cirkev,“  a slovami pápeža Františka dodal: „Prosím, modlite sa za mňa.“

 

Záver

Na slávnosti bolo prítomných vyše dvadsať biskupov, stovky kňazov, rehoľníkov, seminaristov. Podľa médií na biskupskú vysviacku prišlo takmer 5000 veriacich z celého Slovenska i zahraničia, ktorí mohli osobne zažiť a precítiť tú jedinečnú neopakovateľnú radostnú duchovnú atmosféru. K nej prispeli aj mnohí veriaci (z Oravy, Lendaku atď.), ktorí boli odetí v tradičných ľudových krojoch, a svojím spevom  umocnil tieto slávnostné chvíle aj Chrámový zbor zo Spišskej Novej Vsi. Bola to inšpirujúca duchovná slávnosť, na ktorej zazneli nádherné slová, pri ktorých veriaci cítili duchovnú blízkosť. 

Nášmu novému spišskému diecéznemu biskupovi Františkovi prajeme Božiu pomoc a požehnanie, ochranu Panny Márie a sprevádzanie Ducha Svätého v jeho biskupskej službe.

 

Jozef Sendrej, Teplička

O autorovi

Jozef Sendrej