V súvislosti s energetickou krízou na Slovensku sa aj v kostole v Tepličke pristúpilo k úsporným opatreniam – znížením vykurovacej teploty a znížením intenzity osvetlenia (využívanie lustrov v hlavnej a bočných lodiach). Pre porovnanie: za mesiac december v roku 2022 vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v kostole činilo 1300 eur a za január tohto roku až 4300 eur.

Na prvú pôstnu nedeľu 26. februára 2023 sa vonku na kalvárii konala pobožnosť krížovej cesty pod vedením d. o. Ľuboslava Hromjáka, na ktorej sa zúčastnili ctitelia sv. Filomény a veriaci z Tepličky a okolia.

V marci 2023 dokončil novú krížovú cestu do kostola v Tepličke umelecký rezbár Jaroslav Bujňák z Brezovice, ktorý na jej zhotovení pracoval od októbra 2022. Vďaka patrí všetkým známym i neznámym darcom z Tepličky a Pod Tepličky a dobrodincom, ktorí prispeli na jej zhotovenie.

O autorovi

Jozef Sendrej