Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje
Fungujúce manželstvo a stabilná rodina sú prirodzeným prostredím pre zdravý vývoj vyrovnaných mladých ľudí. V rámci projektu Národného týždňa manželstva si mohli manželia pri svätej omši 17. februára 2023 vo farskom kostole obnoviť svoj manželský sľub.

Svätý pôst sa započína
Popolcovou stredou 23. februára 2023 sme vstúpili do 40-dňového Pôstneho obdobia. Okrem modlitby, pôstu a almužny je potrebné si osvojiť viac pokory vo vzťahu k Bohu, k blížnym aj k prírode.

Počas februára 2023 vykonala Dielňa Bednár z Popradu čistenie a ladenie organu vo farskom kostole v celkovej hodnote 2 300 eur.

O autorovi

Monika Hamráková