• 22. septembra 2023 večer pri svätej omši požehnal pán kaplán Vladimír Fedorek plody z
tohtoročnej úrody. Po svätej omši viedol krížovú cestu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
v rámci trojdnia Modlitby matiek, spolu s pani Alenou Kočišovou.
• 1. októbra 2023 boli na odpustovej slávnosti v Markušovciach v procesii aj viacerí
Tepličania, niektorí aj v krojoch.
• 21. októbra 2023 sa konala v Spišskej Kapitule vysviacka nového spišského biskupa
Františka Trstenského, na ktorej mala zastúpenie aj naša farnosť, resp. filiálka.
• V októbri 2023 oslávila požehnaných 90 rokov života pani Mária Dutková, dlhoročná
horliteľka ružencového bratstva (RB) v Tepličke (asi od roku 1980 do januára 2010). Pri tejto
príležitosti jej prajeme veľa zdravia, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie a ďakujeme jej
za službu horliteľky a za dlhoročné premodlievanie modlitby svätého ruženca a modlitieb
pred svätými omšami, a to až do dnešných dní.
• Rovnako v októbri 2023 oslávila 70 rokov života súčasná horliteľka RB v Tepličke (od
januára 2010) pani Mária Blašková. K jej jubileu jej taktiež prajeme pevné zdravie, Božie
požehnanie a ochranu Panny Márie a ďakujeme za službu horliteľky, premodlievanie
modlitby svätého ruženca a modlitieb pred svätými omšami, za slová povzbudenia a vďaky
pri privítaní a lúčení sa s kňazmi v kostole a za slová útechy pri rozlúčkach so zosnulými
v Dome smútku v Tepličke.
• 1. novembra 2023 na sviatok Všetkých svätých poobede sa konala na cintoríne pobožnosť,
ktorú viedol pán farár Štefan Saloka a 2. novembra 2023 na Pamiatku všetkých verných
zosnulých slávil svätú omšu v Dome smútku v Tepličke pán kaplán Vladimír Fedorek.

O autorovi

Jozef Sendrej