V októbri 2022 sa na stretnutiach hospodárskej rady s pánom farárom rozhodlo o zhotovení novej krížovej cesty v kostole. Terajšia krížová cesta má 70 rokov a je v nevyhovujúcom stave (najmä z opačnej strany), čo sa zistilo počas opráv interiéru kostola v roku 2020.

Dňa 1. novembra 2022 na sviatok Všetkých svätých požehnal pri pobožnosti na cintoríne pán farár Štefan Saloka nový hlavný kríž. Na jeho zhotovenie prispelo ružencové bratstvo.

O autorovi

Jozef Sendrej