Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás

Úmyslom svätej omše 23. septembra 2022 bolo poďakovanie za úrodu. Napriek extrémnemu suchu v letných mesiacoch, úroda z našich polí a záhrad nebola najhoršia. Vďaka ti, Bože, za všetky dary, ktoré z tvojej ruky dennodenne dostávame.

 

V deň slávny vitaj v našich srdciach…

Dňa 2. októbra 2022 sa vo farskom kostole konala slávnosť ku cti patróna našej farnosti, svätého Michala Archanjela. Svätú omšu celebroval dôstojný pán Ján Záhradník za asistencie našich duchovných. Po dvoch rokoch obmedzení kvôli pandémii sme mali možnosť prežiť bohatý duchovný zážitok pri hojnejšej účasti veriacich i hostí z filiálok Tepličky a Lieskovian. Po svätej omši bolo na kostolnom dvore pripravené malé občerstvenie – agapé.

 

Pred tebou, Ježišu, padám na zem

V prvý piatok mesiaca október sa v Markušovciach konala celonočná adorácia ukončená raňajšou svätou omšou.

 

K tebe, Matka  ružencová

Dňa 16. októbra 2022 si ružencové bratstvo v Markušovciach pripomenulo 80 rokov od svojho založenia ďakovnou svätou omšou v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Pre záujemcov bol objednaný autobus. Svätú omšu slúžili naši duchovní otcovia a po nej sa v Kultúrnom dome v Markušovciach konalo agapé. Vďaka patrí všetkým, ktorí pripravili túto milú a vydarenú akciu.

O autorovi

Monika Hamráková