Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v novom šate
V jeseni sa z príspevkov a s nezištnou pomocou veriacich z Markušoviec pristúpilo k oprave Kaplnky sv. Jána Nepomuckého, spolupatróna farnosti. Bola obnovená vonkajšia fasáda a strecha kaplnky. Všetkým, ktorí prispeli a priložili ruku k dielu patrí úprimné poďakovanie.

Zastav sa, pútnik
Obnovy sa dostalo aj krížu na Puciskách. Opravený bol samotný kríž, podstavec aj tabuľka, upravené bolo aj bezprostredné okolie. Je to spoločné dielo farníkov.

Odpočinku večného daj, Bože, verným dušičkám
Dňa 1. novembra 2022 sme si už tradične pripomenuli Všetkých svätých a 2. novembra 2022 všetkých verných zosnulých. Na sviatok Všetkých svätých sa na cintoríne pri hlavnom kríži konala pobožnosť a do 8. novembra sme tam modlitbou po svätej omši mohli získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky pre duše v očistci.

O autorovi

Monika Hamráková