Príď, Ježiško, do môjho srdiečka

Dňa 10. júna 2023 sa vo farskom kostole konala milá slávnosť 1. svätého prijímania. Deti, ktoré prvýkrát pristúpili k stolu Pána, majú možnosť plnej účasti na slávení Eucharistie.

Kňaz, správca Božích tajomstiev

V nedeľu 2. júla 2023 pri svätej omši sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Romanom Sanigom, ktorý rozhodnutím spišského pomocného biskupa nastúpil na nové pôsobisko v Ružomberku. Nasledujúcu nedeľu sme privítali nového kaplána Vladimíra Fedoreka. Obom vyprosujeme hojnosť Božích milostí a ochranu Panny Márie.

Mlaď Bohu verná

Naši animátori aj tento rok pripravili a zorganizovali letný tábor od  17. do 22. júla 2023 v Liptovskej Štiavnici pre staršie deti a od 24. do 26. augusta 2023 na fare v Markušovciach pre mladšie deti. Všetkým obetavým mladým ľuďom patrí úprimné poďakovanie.

O autorovi

Pokoj a dobro