Od 31. júla majú veriaci v Tepličke znovu na veži kostola kríž, zlatistý s nerezovými prvkami, ktorý sa týči nad kostolom a leskne už z diaľky. Tejto veľmi dôležitej rekonštrukcii kríža a zároveň potešujúcej udalosti v živote veriacich filiálky predchádzali viaceré pracovné operácie, ktoré na veži aj mimo nej zrealizovali veľmi šikovní a odborne zdatní majstri z firmy Štefana Šustera. Mimochodom tiež veriaci, ktorí svoju vieru prejavili aj tým, že keď pracovali na veži a zvony odbili dvanásť, sňali pokrývky z hlavy, pomodlili sa Anjel Pána a pokračovali v práci.

Pri rekonštrukcii kríža sa zrealizovali tieto práce: stavba lešenia na veži, demontáž a rekonštrukcia kríža (vrátane povrchovej úpravy –  7-krát náter), zhotovenie dreveného debnenia vežičky a oplechovanie medeným plechom, výroba a osadenie nového dreveného hranola vo veži (dĺžky cca 5m), osadenie kríža, montáž a osadenie ostatných prvkov veže, demontáž lešenia. V tubuse vo veži bol zanechaný krátky odkaz s fotkami kostola pre ďalšie generácie. Rekonštrukcia kríža (celková cena práce s materiálom) stála 7800 eur a bola hradená z milodarov veriacich. Sumami po 100 eur prispeli aj ctitelia Božského Srdca a ružencové bratstvo. Navyše sumou 1000 eur prispel aj OcÚ v Tepličke. Veľká vďaka patrí veriacim a dobrodincom, ktorí aj tentokrát svojimi príspevkami prejavili svoju nevšednú štedrosť a aj týmto vyjadrili  svoju úctu k Božiemu chrámu.

O autorovi

Jozef Sendrej