Rubrika, v ktorej vám chceme prinášať zaujímavosti z našej farnosti, ktoré boli kedysi zapísane do našej farskej kroniky. Založil ju v roku 1940 vtedajší pán farár Ján Skrak. Do kroniky, nazývanej aj HISTORIA DOMUS, zapisoval zaujímavosti až do čias nástupu socializmu. Z obdobia totality tam nie je nič napísané. Obnova prišla až v deväťdesiatych rokoch nariadením pána biskupa Františka Tondru. V roku 1997 sa stal farárom v Markušovciach Mons. Ján Duda, ktorý nadviazal na historickú tradíciu v Markušovciach. Dúfame, že zápisky z našej histórie vám spríjemnia čítanie nášho časopisu.

Po uvítaní mojím novým pánom dekanom vdp. Matúšom Pajdušákom a tiež veriacimi, som sa všetkým poďakoval a v krátkosti som sa predstavil. Oznámil som im, že preberám farnosť v mene Božom a že som prišiel do tejto farnosti ohlasovať Ježiša Krista a jeho evanjelium. Doniesol som im evanjelium pokoja a Kristovo radostné posolstvo. Oznámil som im, že chcem byť ich starostlivým okom a bdieť nad ich duchovnými hodnotami, aby dosiahli spásu. Stojím im k službám, ale prosím o ich dôveru. Prosím ich v želaní Spasiteľovom: aby všetci boli jedno – lebo len v jednote dajú sa vykonať veci veľké. V závere odporúčal som celú farnosť Najvyššiemu Pastierovi duší. Potom sme šli do fary. O jej stave škoda písať. Bola v stave dezolátnom. Na chodbe som našiel uskladnený cement, ktorí zakúpili a uskladnili predchodcovia, aby sa zdalo, že fara sa už ide opravovať, lenže z opravy nebolo nič, nikto sa do tej práce nepúšťal. V mene Božom začal som teda sejbu a orbu pastoračnú. Jeden týždeň som bol sám. Až po týždni prišli za mnou domáci a sluhovia so všetkým, čo som si nadobudol v Liptovskom Sv. Ondreji.

(Pôvodný zápis vdp. Jána Skraka bez gramatickej korektúry)

 

Štefan Saloka, farár

O autorovi

Štefan Saloka

Farár farnosti Markušovce