Rubrika, v ktorej vám chceme prinášať zaujímavosti z našej farnosti, ktoré boli kedysi zapísane do našej farskej kroniky. Založil ju v roku 1940 vtedajší pán farár Ján Skrak. Do kroniky, nazývanej aj HISTORIA DOMUS, zapisoval zaujímavosti až do čias nástupu socializmu. Z obdobia totality tam nie je nič napísané. Obnova prišla až v deväťdesiatych rokoch nariadením pána biskupa Františka Tondru. V roku 1997 sa stal farárom v Markušovciach Mons. Ján Duda, ktorý nadviazal na historickú tradíciu v Markušovciach. Dúfame, že zápisky z našej histórie vám spríjemnia čítanie nášho časopisu.

Po mojom príchode krátko predtým nastal Veľký pôst. Veriacich bolo treba pripraviť. Napochytro nemohol som zorganizovať misie a misionárov, hoci s rehoľami bol som zadobre, nuž dal som sa do roboty sám. Usporiadal som štvordňovú duchovnú obnovu, t. j. duchovné cvičenie. Denne som kázal trikrát a k tomu bola jedna náuka stavovská, pre rôzne stavy. Mnohí sa dali na cestu Pánovu. Zmierili sa s Bohom, takže farnosť sa aspoň v dačom obnovila. 

Dovtedajší duchovný program bohoslužieb vo farnosti bol nepraktický. Bolo ho treba vylepšiť. V nedeľu a sviatok bola dovtedy len jedna sv. omša vo farnosti, a to o 9.00 hod. vo farskom kostole a po nej kázeň. Väčšina veriacich, ale na kázeň neostala. Na kázeň ich ostalo len veľmi málo. Na filiálke v Tepličke bola dovtedy sv. omša len každú tretiu nedeľu. Veriaci z Tepličky museli chodiť do farského kostola do Markušoviec. Túto anomáliu bolo treba zmeniť. Preto som vo farnosti v nedeľu a sviatky zaviedol dve sv. omše, jednu v Markušovciach a druhú v Tepličke. V Tepličke bola sv. omša tri nedele do mesiaca a v štvrtú nedeľu prišli do Markušoviec. Veriaci z Lieskovian chodili aj naďalej do farského kostola.

(Pôvodný zápis vdp. Jána Skraka bez gramatickej korektúry)

 

Štefan Saloka, farár

O autorovi

Štefan Saloka

Farár farnosti Markušovce