Na sklonku leta v auguste 2022 si Pán života a smrti vo veku 84 rokov povolal do večnosti pani Máriu Mrovčákovú, dlhoročnú kostolníčku v Lieskovanoch.

Jej životný príbeh ženy, manželky a matky bol úzko spojený s duchovným životom v dedine.
Pri príležitosti jej životného jubilea v roku 2018 sa pre farský časopis Pokoj a Dobro s bázňou a nadšením rozhovorila o svojom poslaní v službe kostolníčky, ktorú vykonávala od roku 1975 až do svojej smrti. V tom čase a až do konca života bola hlavnou horliteľkou ružencového bratstva.
S úctou a vďakou si spomínala na všetkých kňazov a kaplánov, s ktorými sa počas takmer 50 rokov „kostolníčenia“ stretávala. Bola pri všetkých radostných i smutných udalostiach – pri krstoch, sobášoch, oslavách, ale i pri vyprevádzaní všetkých rodákov do večnosti. Za najcennejšie považovala obdobie, keď sa za pôsobenia pána farára Vitkovského Lieskovianci rozhodli postaviť nový kostol.
Spomínala takto: „Bolo to náročné, ale krásne obdobie. Všetkých nás spájala radosť z nového kostola. Pomáhali všetci – starí, mladí, mládež, ba aj deti.“ Aj ona sama zohrala pri stavbe kostola dôležitú úlohu.
Jej zvláštnosťou bolo, že dbala na dodržiavanie tradícií a na všetky slávnostné sväté omše či výnimočné cirkevné udalosti zabezpečila sprievod dievčat v tradičných krojoch. Sama sa vždy obliekla do pôvodného odevu, aký nosili ženy ešte v nedávnej minulosti. Naposledy sa s krojovanou procesiou z Lieskovian a Markušoviec zúčastnila na odpustovej slávnosti v Tepličke ešte v roku 2021.
Pani Mária bola nesporne veľkým darom a osobnosťou pre spoločenstvo veriacich v Lieskovanoch. Svedectvom svojho života v službe Bohu a blížnym ostane natrvalo v spomienkach a srdciach svojich blízkych, rodákov a priateľov.

O autorovi

Mária Koňaková

Autorka článkov z filiálky Teplička.