Ružencová Matka Božia, oroduj za nás

Tohoročný október bol tradične zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Aj keď táto modlitba má v našich kostoloch priestor vždy pred slávením svätej omše, v tomto mesiaci sa intenzívnejšie zamýšľame a ponárame do jednotlivých tajomstiev zo života Pána Ježiša a jeho matky, ktorá ho sprevádzala až na Golgotu.

 

Vrásky i mozole v hrob sa pominuli

Sychravý november, plný hmiel a clivej nostalgie, nás núti častejšie sa zamýšľať nad koncom našej životnej púte, ku ktorému smerujeme všetci od chvíle svojho narodenia. V týchto dňoch si častejšie spomíname na tých, ktorí nás už predišli, vďaka ktorým sme tu a ktorým vďačíme za to, čím sme. Svätý Otec František pri nedávnej návšteve Slovenska, na stretnutí mladých v Košiciach, zdôraznil, že ak chce mladý človek obstáť v dnešnom svete, nemôže si odpíliť korene. Mal by mať úctu k svojim predkom, hlásiť sa k dedičstvu  svojich otcov, predovšetkým k viere. Po Sviatku všetkých svätých, kedy sme oslávili Pánových verných v nebi, 2. novembra  sme si pripomenuli  a uctili všetkých verných zosnulých. Podobne ako minulý rok, celý november sme mali možnosť získať pre nich plnomocné odpustky za obvyklých podmienok a pomôcť im dostať sa z očistca do večnej blaženosti.

 

V jesennom období sa vo farskom kostole zrealizovala výmena  plynového kotla a oprava organa.

 

Brány kostolov opäť zatvorené

Minuloročný scenár sa opakuje. Pre zlú pandemickú situáciu bol u nás 25. 11. 2021 znova vyhlásený núdzový stav a zákaz slúženia verejných svätých omší. Napriek rôznym názorom a polemikám je potrebné prijať toto nariedenie s pokorou a vyplniť tento nadchádzajúci adventný čas využitím  dostupných možností v napredovaní vo viere a v radostnom očakávaní  Božieho Syna.

O autorovi

Monika Hamráková