Jesenné obdobie je naplnené marketingovými kampaňami, ktoré sa snažia zamaskovať nákup nových vecí za lásku k rodine, priateľom i sebe samému. V oblasti peňazí sa pritom viac riadime emóciami ako rozumom, a tak im jednoducho podľahneme.

Klasická ekonómia predpokladala, že ľudia sa pri nákupoch správajú racionálne a najviac ich pri tom ovplyvňuje matematika. V minulom storočí však vedci zistili, že ľudia sa vo vzťahu k peniazom nesprávajú racionálne a ich voľby ovplyvňujú emócie a stereotypy v správaní. Tak vznikla behaviorálna ekonómia, ktorá nás upozorňuje na finančné omyly.

Majetnícky efekt

Majetnícky efekt je jav, kedy si človek viac váži veci, ktoré vlastní, ako tie, ktoré by mohol vlastniť. Je teda viac citlivý na stratu ako na zisk, aj keď by išlo o tú istú finančnú čiastku. Majetku, ktorý už máme, teda pripisujeme vyššiu hodnotu ako iní ľudia. Takéto zvyšovanie hodnoty je však fiktívne. Marketingové agentúry to využívajú pri predaji dvoma spôsobmi. Prvým je ponuka vyskúšať si rôzne služby na niekoľko dní zadarmo, alebo možnosť bezplatne vrátiť tovar do tridsiatich dní. Vedia totiž, že keď už službu alebo produkt použijeme, máme ho doma a stane sa naším, je pre nás oveľa ťažšie sa ho znova vzdať, poslať alebo odniesť ho naspäť, či zrušiť predplatné nejakej služby. Druhý spôsob využívania majetníckeho efektu je podporovanie fantázie zákazníka. Veľmi živo opisujú situácie, v ktorých nám produkt pomôže alebo problémy, ktoré vyrieši, a tak sa stáva súčasťou nášho života, hoci je to najskôr iba v predstavách.

Utopené náklady

Utopené náklady sú minulé náklady, ktoré sme už vynaložili, teda peniaze, ktoré sme už minuli, a nedajú sa vrátiť späť. Môže sa napríklad stať, že ostaneme v kine na filme, ktorý nás vôbec nezaujme, pretože sme už zaňho zaplatili, alebo v reštaurácii zjeme jedlo, ktoré nám vôbec nechutí, pretože sme si ho už kúpili. Takýmto spôsobom sa snažíme naplno využiť minuté peniaze, a to aj vtedy, ak nám neprinášajú žiaden úžitok, alebo dokonca vedú k nepohode a konfliktom. Príkladom je celodenná permanentka na lyžiarsky vlek, ktorú využijeme aj v zlom počasí a aj keď sme už úplne unavení. Racionálne by bolo opýtať sa pri každej jazde smerom nahor, či ešte vládzeme a chceme lyžovať. Utopené náklady nás však podvedome nútia využiť zakúpené produkty a služby, aj keď nám neprinášajú nič dobré. Navyše sú často spojené s výčitkami, hoci racionálne vieme, že určité straty sú bežnou súčasťou života.

Mentálne účtovníctvo

Peniaze sú zameniteľné, teda všetky majú rovnakú hodnotu. Mentálne účtovníctvo však spôsobuje, že peniazom pripisujeme rôznu hodnotu podľa toho, ako sme ich získali a tiež podľa toho, na čo ich použijeme. Výplatu za prácu pravdepodobne využijeme na zaplatenie účtov a nevyhnutných potrieb, ak nám však niekto peniaze daruje, sme náchylnejší minúť ich na nepremyslené nákupy. Zároveň si mentálne plánujeme, koľko peňazí mesačne minieme na rôzne druhy výdavkov. Aj keď je rozpočet pozitívnym nástrojom osobných financií, náš mozog rád využíva rôzne skratky a zjednodušenia, kvôli ktorým nie sú naše rozhodnutia flexibilné, a tak často minieme viac, ako je potrebné, iba preto, že peniaze boli k dispozícii. 

Práca s peniazmi bude vždy prepojená s našimi emóciami. Poznanie spôsobov, akými sa nás snaží vlastná myseľ oklamať, je prvým krokom k racionálnejším rozhodnutiam.

O autorovi

Zuzana Klučárová