Súčasťou sviatkov vždy bolo aj bilancovanie na individuálnej aj rodinnej úrovni, kto sme bez každodenných rutín a povinností, a tiež kým by sme chceli byť. V modernom svete došlo k výrazným zmenám v spôsobe oslavovania sviatkov. Náboženské udalosti sa rozšírili o nové aktivity, niektoré vyslovene komerčné. Vo svetle týchto zmien dokážeme rozlíšiť tri rôzne roly, ktoré na seba ľudia počas Vianoc preberajú a stávajú sa pre nich potenciálnym zdrojom stresu. Kvôli nim taktiež pociťujú tzv. vianočné blues, teda negatívne emocionálne rozladenie, ktoré zdanlivo nemá dôvod.

Preťažený
Každý z nás má limitované množstvo času, energie a peňazí, no niektorí tento fakt prehliadajú. Sviatky potom trávia snahou stihnúť všetko od príprav, cez desiatky stretnutí až po krátke výlety do zimnej prírody. Preťaženými sa stávame aj kvôli nadužívaniu alkoholu a prejedaniu sa, z ktorého sa po niekoľkých dňoch ťažko vracia k zdravšej životospráve. Najintenzívnejšie preťaženie nám však hrozí v emocionálnej oblasti. Napätie prameniace zo stretnutí s ľuďmi, ktorých sme dlhšie nevideli, ale aj zo snahy urobiť všetko perfektne, z nedostatku spánku a výkyvov energie spôsobených nadmierou cukru v strave sa odráža aj na našej psychike.

Osamelý
Mnoho ľudí žije osamote a má iba obmedzený počet sociálnych kontaktov. Priebeh sviatkov v ich domácnosti sa nepodobá na obrázky prezentované v reklamách a filmoch neustále kolujúcich v médiách. Medzi outsiderov však patria aj ľudia, ktorí sa síce zúčastňujú spoločenských stretnutí, ale ostávajú v úzadí, pretože ich vyčerpávajú a radšej by ich oslavovali rozjímaním a aktivitami príjemnejšími pre introvertov. Napokon do tejto skupiny patria aj ľudia, ktorí prišli o svojich milovaných a aj keď sú v spoločnosti iných ľudí, smejú sa a zdanlivo sú spokojní, srdcom a mysľou sú úplne inde.

Kontrolór
Do tejto skupiny patria ľudia, ktorí majú veľmi jasnú predstavu o priebehu vianočných sviatkov. Majú ochotu a organizačné schopnosti na to, aby väčšinu práce zvládli sami, potom však vnímajú ako zradu, ak sa ich rodina nespráva presne podľa ich predstáv. Jedlá, dekorácie, náboženské oslavy a návštevy by mali podľa nich vyzerať určitým spôsobom a s určitými ľuďmi. Aj keď takýmto ľuďom vďačíme za to, že na seba preberajú väčšinu práce, zodpovednosti a plánovania, zároveň ľudia v ich okolí strácajú možnosť naplniť svoje vlastné predstavy. Oslavy tiež strácajú spontánnosť a v konečnom dôsledku sú preťažení a nespokojní.
Každá z týchto osobností svojím spôsobom prežíva tzv. vianočné blues napriek tomu, že si navzájom prajeme šťastie a veselosť. Zdieľanie jedla, darčekov, no najmä spoločného času, je súčasťou týchto sviatkov. Preto by sme mali venovať viac pozornosti svojim pocitom a prispôsobiť im množstvo a druh aktivít, ktoré zvládneme a dokážeme si ich aj vychutnať.

O autorovi

Zuzana Klučárová