Priateľstvá zvyčajne začínajú dlhými rozhovormi, spoločnými zážitkami a skúsenosťami, ktoré si aj po rokoch nostalgicky pripomíname. Zvyčajne o nich hovoríme iba v pozitívnom svetle, napriek tomu, že aj medzi priateľmi vznikajú konflikty, pocity krivdy alebo ukončenie vzťahu bez akéhokoľvek vysvetlenia.

U priateľov nachádzame porozumenie, oporu a utvrdenie o vlastnej identite, najmä preto, že za priateľov si vyberáme ľudí, ktorí nás vnímajú podobne, ako sa vnímame my, hoci to robíme nevedome. A keď nájdeme človeka, ktorý nám „sadne“, často automaticky vytvárame nerealistické očakávania a zjednodušené vzorce nášho vzťahu. Najčastejšie ide o nasledujúce TRI MÝTY.

 

Priateľ musí byť lojálny za každých okolností

Nehovoríme si to do očí, ale očakávame, že priatelia budú na našej strane za každých okolností. Priateľstvá nám totiž môžu pomôcť v najtraumatizujúcejších obdobiach života, v čase, kedy máme problémy v škole, nenapĺňa nás práca, alebo máme rodinné problémy. Hlboká podpora v náročných životných situáciách však neznamená, že priatelia budú neustále prežívať intenzívne emócie a bojovať s okolnosťami života tým istým spôsobom.

Priateľstvo je komplexný vzťah medzi dvoma originálnymi a komplikovanými ľuďmi, preto sa v ňom môžu vyskytnúť aj konflikty. Neznamená to, že priateľstvo nie je skutočné, alebo že nie je dosť silné. Práve naopak, v takýchto momentoch pracujeme na svojej otvorenosti a úprimnosti. A tie sú pre dlhodobý vzťah vzácnejšie ako neúprimný súhlas, kompliment a podpora za každých okolností.

 

Priateľstvo trvá navždy

Niekedy to tak je, ale oveľa častejšie sa stáva, že sťahovanie, odlišný osobnostný rast alebo zmena záujmov jednoducho priateľstvo ukončí. Vedomie, že porozumenie medzi dvoma ľuďmi nestačí na to, aby priateľský vzťah pretrvával, by nás malo priviesť k usilovnej práci – vytváraniu času a priestoru na spoločný kontakt a aktivity. 

Ak predsa len dospejeme do bodu, kedy priateľstvo zanikne, často minimálne u jedného človeka ostáva veľa nevyjadrených emócií. Koniec priateľstva je pritom rovnako vážny ako ukončenie romantického vzťahu. V skutočnosti teda ide o rozchod a je úplne prirodzené, ak jedna strana cíti odmietnutie či sklamanie a druhá frustráciu a rozladenie. Pokiaľ už nie je možný otvorený rozhovor, je vhodné dopriať si čas na prežívanie vlastných negatívnych emócií a ich vhodnú ventiláciu, napríklad napísaním listu pre priateľa, ktorý mu však v skutočnosti nikdy nepošleme.

 

Keď priateľstvo raz ochladne, už sa nikdy nevráti

Aj keď niektoré priateľstvá vyprchajú, v iných sa objavia iba dlhšie pauzy spôsobené rozdielnym životným štýlom. Netvorme si v živote zbytočné definitívne rozhodnutia. Priatelia z detstva sa môžu odlúčiť v čase štúdia a opäť si nájsť cestu k sebe počas výchovy vlastných detí. Priateľ prežívajúci náročné životné obdobie sa môže na chvíľu uzavrieť a o pár mesiacov znova nadviazať vzťahy ako predtým. Všímajte si výrazné zmeny v životoch vašich blízkych a hľadajte spôsoby, ako sa opäť naladiť na rovnakú vlnu a nájsť spoločné témy. 

O autorovi

Zuzana Klučárová