ADVENT

Pre pokračujúcu pandémiu boli aj tohtoročné adventné aktivity obmedzené. V stredu 15. decembra 2021 sa o 6 hod. ráno pri sviečkach konala rorátna svätá omša. Veriacim bola poskytovaná individuálna pastorácia, sviatosť zmierenia s možnosťou prijatia Eucharistie, buď po vzájomnej dohode, alebo pred a po svätej omši. Uskutočnila sa aj tradičná adventná aktivita Kto dá prístrešie Svätej rodine.

 

VIANOČNÉ  OBDOBIE

Vianočná liturgia bola vo farskom kostole obmedzená na 30 osôb (okrem asistencie). Záujemcovia sa mohli nahlásiť počas sviatkov maximálne na jednu svätú omšu. Počas nich bolo zabezpečené vysielanie bohoslužieb online. V online priestore  v réžii eRkárov a ich animátorov sa uskutočnil projekt Dobrej noviny. Výťažok putoval na podporu malých podnikateľov v Sudáne. Pán Boh zaplať prispievateľom a všetkým, ktorí pripravili túto akciu.

O autorovi

Monika Hamráková