Ústrednou témou Pôstu je príprava a prenikanie do tajomstva Kristovho vykupiteľského diela. Modlitba krížovej cesty, pri ktorej sa aktívne zapojíme do spevu sprievodnej piesne, nám pomôže vnímať motív Kristovho putovania. Zmyslom piesne krížovej cesty je vyvolať pocit autentickosti, navodiť takú atmosféru, ktorá nás vovedie prežívať Kristovo utrpenie ako svoje vlastné. 

Prostredníctvom žalmov kráľa Dávida, ktoré sú vybrané ku každému zastaveniu,  hľadajme povzbudenie a túžbu po vnútornom premenení.
I. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť
„Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, nechcú mať Boha na očiach. Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán“ (Ž 54).  
II. zastavenie: Ježiš berie na svoje plecia kríž
„Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky“ (Ž 37,17-18). 
III. zastavenie: Ježiš padá prvý raz pod krížom
„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku“ (Ž 37, 23-24). 
IV. zastavenie: Ježiš sa stretá so svojou matkou
„Veď on nepohŕda ani neopovrhuje nešťastným chudákom; ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. A moja duša bude preňho žiť“ (Ž 22, 25.30).
V. zastavenie: Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž
„Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.  Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme, on, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky“ (Ž 33,13). 
VI. zastavenie: Veronika utiera Ježišovi tvár
„Spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37, 3-4).
VII. zastavenie: Ježiš padá druhý raz pod krížom
„Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.  Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty“ (Ž 51,13-14).
VIII. zastavenie: Ježiš stretáva plačúce ženy
„Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí Anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich“ (Ž 34, 6-8).
IV.zastavenie: Ježiš padá tretí raz pod krížom
„Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre. Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Vy chcete zmariť plány bedára, lež Pán je jeho útočišťom“ (Ž 14, 2). 
X. zastavenie: Ježiš je vyzlečený zo šiat
„Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós“ (Ž 22,16-19).
XI. zastavenie: Ježiš je ukrižovaný
„Pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch? Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím,  na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?“ (Ž 56, 9.11-12). 
XII. zastavenie: Ježiš na kríži zomiera
„Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov.  Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.  Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“ (Ž 33,10-12). 
XIII. zastavenie: Ježiša skladajú z kríža
„Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí“ (Ž 34,19-21). 
XIV. zastavenie: Ježiša pochovávajú
„Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti.  V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu“ (Ž 18, 5-7). 

 

Pri nohách mu leží celučký svet, krvou splatil každý náš hriech. 

Zdroj: https://blog.postoj.sk/73707/krizova-cesta-sucasnej-doby

O autorovi

admin