Mnohokrát sa pri vykonávaní služby stretávame s rôznymi pomenovaniami nášho povolania. Kantor alebo organista? Pokúsime sa vysvetliť význam a úlohy jednotlivých chrámových hudobníkov.

Kantor, predspevák má spĺňať požiadavku prirodzeného zdravého hlasu so zreteľnou výslovnosťou. Spev kantora má viesť a povzbudzovať zhromaždenie veriacich k spevu, sólo preberá v striedavých spevoch (Pane zmiluj sa, Baránok Boží, žalm). Jeho ďalšou úlohou je vyberať a pripravovať vhodné liturgické spevy konkrétneho liturgického slávenia, učiť nové spevy a prípadne viesť spevokol.

 

Organista je chrámovým hudobníkom, ktorého prvoradou úlohou je sprevádzať spoločný spev veriacich hrou na organ. Zvuk organa psychicky podnecuje k spevu, uľahčuje účasť na speve a spája jednotlivcov, čím sa prehlbuje pocit spoločenstva. Organista tiež sprevádza sólový spev predspeváka, interpretuje predohry a dohry piesní a vyberá vhodné kompozície pre slávnostné liturgické úkony.

 

Či sa pri slávení svätej omše stretáva organista a kantor, alebo je to jedna osoba, ktorá zvláda úlohy oboch hudobníkov, najdôležitejšie je plniť toto poslanie na oslavu Boha, s túžbou  a ochotou slúžiť druhým.

O autorovi

Marianna Sečková

Volám sa Marianna a som organistkou vo farnosti Markušovce. Hre na orgán a spevu sa venujem od roku 2010. K mojim záľubám patrí paličkovanie a výroba rôznych hand-made výrobkov.