Aj tieto nádherné slová spievame počas Veľkonočného obdobia v piesni, ktorá je zároveň aj veľkonočnou sekvenciou – Obeť svoju veľkonočnú (Victimae paschali laudes). Je jednou zo štyroch sekvencií, ktoré sa zachovali dodnes. Jej text nám pripomína tajomstvo Veľkej noci, že Ježiš Kristus víťazne vstal z mŕtvych z hrobu, ktorý Mária našla ráno prázdny.

 

Túto pieseň spievame vždy na Veľkonočnú nedeľu a taktiež sa môže spievať aj počas celej veľkonočnej oktávy, kedy máme možnosť uvedomiť si veľkosť a význam Kristovho vzkriesenia pre náš život.

 

Sekvencia je hymnus spievaný alebo recitovaný počas liturgického slávenia. Kedysi sa sekvencie spievali pred evanjeliom, no dnes ich spievame pred spevom Aleluja, po ktorom nasleduje evanjelium. V minulosti  existovalo množstvo sekvencií pri príležitosti rôznych sviatkov, ba pre každú nedeľu v roku vlastná. Dnes sa počas liturgického roka okrem veľkonočnej sekvencie stretávame s ďalšími troma: 

  • Duchu svätý, príď z neba (Veni sancte spiritus), na sviatok Zoslania Ducha Svätého
  • Chváľ, Sione, Spasiteľa (Lauda Sion Salvatorem), ktorej autorom bol sv. Tomáš Akvinský, na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
  • Stála Matka bolestivá (Stabat Mater dolorosa), na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

 

Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kristus náš: Aleluja! Milostivý buď, Kráľ Kristus: Sláva ti, aleluja!

Majme aj my radosť zo zmŕtvychvstalého Pána a pripojme sa k jeho oslave živým spevom v našich chrámoch.

O autorovi

Mária Marcinčinová

Organistka v Markušovciach.