Pápežská hymna, alebo aj pontifikálna hymna, je hraná na počesť prítomnosti Svätého Otca, alebo niektorého z jeho zástupcov, ako napríklad pápežského nuncia.

Hymnu, ktorú môžeme počuť pri štátnych návštevách Vatikánu alebo z priamych prenosov pápežovho príhovoru Urbi et orbi, skomponoval Charles Gounod v roku 1869 a za oficiálnu pápežskú a vatikánsku hymnu ju 24. decembra 1949 vyhlásil pápež Pius XII. Taliansky text k nej vytvoril Antonio Allegra, ktorý bol v tom čase organistom Chrámu sv. Petra. Okrem neho má táto hymna aj latinský text, ktorého autorom je taliansky kňaz Raffaello Lavagna.
My však skôr poznáme našu slovenskú pápežskú hymnu, ktorá je zároveň aj piesňou Jednotného katolíckeho spevníka. Tam ju nájdeme pod číslom 523 so známym názvom V sedmobrežnom kruhu Ríma. Tento názov odkazuje na sedem rímskych pahorkov, medzi ktorými sa vypína Chrám sv. Petra.
Jej text je prekladom pôvodom anglickej modlitby, ktorú zhudobnil peštiansky učiteľ hudby Antal Feley, a tak dostala dnešnú podobu.
V spevníku nájdeme až štyri slohy, a zvykne sa spievať vždy na konci omše počas významných sviatkov, napríklad na sviatok Narodenia Pána 25. decembra, na Veľkonočnú nedeľu, pri odpustových slávnostiach a tiež na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna.

O autorovi

Mária Marcinčinová

Organistka v Markušovciach.