Medzi najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov a hudobníkov nepochybne patrí Mikuláš Schneider-Trnavský (*24. máj 1881 – †28. máj 1958), ktorý bol okrem iného aj dirigentom, hudobným pedagógom, autorom mnohých hudobných diel a pôsobil taktiež ako organista a zbormajster v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave.

     Práve jeho meno si my organistky všímame pri množstve piesní v našom znotovanom Jednotnom katolíckom spevníku, keďže stál za jeho vznikom.

     Z iniciatívy Mons. Jána Pöstényiho, správcu Spolku svätého Vojtecha, bol Mikuláš Schneider-Trnavský poverený zostavením tohto spevníka. Hlavným cieľom zostavovateľov bolo zjednotenie textov, melódií a harmonického sprievodu chrámových piesní, z čoho plynie aj názov „jednotný“. Po pätnástich rokoch práce bol spevník vydaný v roku 1937. Melódie i harmonický sprievod ku každej piesni prešli rukami  Schneider-Trnavského. Upravil tak 564 piesní, pričom sám bol autorom 226 nových piesní. Ďalšie prevzal z prvého katolíckeho kancionála Cantus catholici, alebo pochádzali od iných autorov. Do spevníka sú napríklad zakomponované aj texty rôznych svätcov. Text piesne č. 270 Klaniam sa ti vrúcne napísal sv. Tomáš Akvinský, a autorom textu piesne č. 376 Slávna si, Kráľovná je sv. Ignác z Loyoly.

     Môžeme povedať, že Mikuláš Schneider-Trnavský je nesporne najhranejším slovenským skladateľom, keďže piesne z Jednotného katolíckeho spevníka sú denne hrané a spievané na svätých omšiach po celom Slovensku.

O autorovi

Pokoj a dobro