Zamysleli ste sa niekedy pri spievaní piesní počas svätej omše, ako vlastne vznikli? Kto ich skomponoval, napísal text, alebo kedy vznikli? Už v minulom vydaní časopisu Pokoj a dobro sme sa dozvedeli, že práve významný slovenský hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský má obrovský podiel na vzniku Jednotného katolíckeho spevníka (JKS).

Nájdeme ho v každom chráme a za 85 rokov prešiel rôznymi úpravami. Podľa potrieb bol postupne aktualizovaný a dopĺňaný. Dnes môžeme nájsť vydania špeciálne pre deti, s notami či bez, ba dokonca je možné si ho jednoducho stiahnuť do mobilu.
Piesne z JKS sa stali neoddeliteľnou súčasťou slávenia liturgie. Rozdelené sú napríklad podľa liturgického obdobia: adventné 1 – 33, vianočné 34 – 113, pôstne 121 – 181 a veľkonočné 192 – 212. Ďalšími sú piesne k svätej omši 236 – 259 a piesne k Najsvätejšej oltárnej sviatosti 260 – 299, mariánske piesne 323 – 416, piesne k svätým 417 – 459, k Duchu Svätému 216 –219, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 227 – 235, alebo príležitostné piesne k rôznym sviatkom. V spevníku nachádzame taktiež piesne oslavné, prosebné, za zomrelých, rôzne antifóny a litánie.
Zaujímavosťou je, že Mikuláš Schneider-Trnavský do spevníka pôvodne nechcel zaradiť pieseň č. 88 Tichá noc, lebo podľa neho malo ísť o spevník čisto slovenských piesní a pieseň pridal až na naliehanie známych.
„Nuž iďte, zbožné piesne, rozleťte sa po celej milej našej vlasti slovenskej, ožite na ústach bohuverného spevavého národa slovenského,“ to sú slová Mikuláša Schneider-Trnavského, ktorými spevník v roku 1937 vyprevadil do slovenských rodín.

Verím, že nikdy nepríde čas, kedy by tieto nádherné diela vytvorené na oslavu nášho Pána a jeho svätých upadli do zabudnutia.

O autorovi

Mária Marcinčinová

Organistka v Markušovciach.