Ty napĺňaš chválou naše ústa, ty napĺňaš vďakou naše srdcia, ó, Pane náš, príď k nám, svoju slávu zjav nám…

Premýšľajme aj nad ďalšími procesiovými spevmi počas svätej omše.

Offertorium (spev na prípravu obetných darov) predstavuje jednu z troch častí svätej omše.  Procesiové spevy počas úkonu prípravy obetných darov podnecujú mysle na vnímavejšie slávenie Eucharistie. Spev sa tak stáva prostriedkom na to, aby sme sa pripravili na dar lásky – Ježiša Krista a upriamili svoju  pozornosť aj na nás samých, aby sme sa zdokonaľovali v prepojení s Bohom a medzi sebou navzájom.

Communio (spev na prijímanie) vyjadruje odpoveď a vďačnosť za počuté Slovo, ktoré sa stalo Telom. Jednota hlasov pri speve predstavuje jednotu sŕdc, duchovnú jednotu. Obsah spevov upevňuje vzťah k Eucharistii a zdôrazňuje tajomstvo Kristovej obety, ukrytého Božstva.

O autorovi

Marianna Sečková

Volám sa Marianna a som organistkou vo farnosti Markušovce. Hre na orgán a spevu sa venujem od roku 2010. K mojim záľubám patrí paličkovanie a výroba rôznych hand-made výrobkov.